Karta rowerowa obowiązkowa dla dziecka od 10. roku życia. Za jej brak, rodzice mogą zapłacić mandat

karta rowerowa

Dziecko, które ukończyło 10 lat i chce samodzielnie pojechać na wycieczkę rowerową, musi mieć kartę rowerową. Za jej brak grozi mandat, za który zapłacą rodzice. 

Karta rowerowa jest dokumentem, który uprawnia do poruszania się rowerem po drogach publicznych osoby w wieku od 10 do 18 lat. Inaczej mówiąc, dziecko, które ukończyło 10. rok życia, musi posiadać kartę rowerową aż do ukończenia pełnoletności. Młodsze dzieci nie muszą jej posiadać, ale nie mogą korzystać z roweru bez dorosłego opiekuna. Przypominamy, że prawo o ruchu drogowym traktuje młodych rowerzystów tak jak pieszych, czyli dzieci do 10. roku życia mogą poruszać się rowerem po chodniku (nie mogą po jezdni), ale tak jak już napisaliśmy, muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Kto, oprócz rowerzystów, musi posiadać kartę rowerową?

Osoby poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego (UTO) – czyli deskorolką elektryczną lub urządzeniami samobalansującymi.

Co zwalnia z posiadania karty rowerowej?

Z konieczności posiadania karty rowerowej zwalnia jedynie posiadanie alternatywnego uprawnienia. W przypadku osób nieletnich jest to prawo jazdy kat. AM, A1, B1 i T.

Egzamin na kartę rowerową

Z pomocą zdania egzaminu na kartę rowerową i zdobycia tego dokumentu przychodzą szkoły oraz Straż Miejska, która zachęca i zaprasza do Miasteczka Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy znajdującego się przy ul. Sołtyka 8/10. Rodzice mogą tu przyjechać z dziećmi, by poćwiczyć bezpieczną jazdę. Mogą także zapisać dziecko na egzamin. Miasteczko czynne jest od kwietnia do października.

Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z Miasteczka w czasie dni otwartych. We wrześniu są to następujące terminy:
10-11.09 – godz. 10.00- 18.00
17-18.09 – godz. 10.00- 18.00
24-25.09 – godz. 10.00- 18.00

Najbliższy termin egzaminu na kartę rowerową odbędzie się 23 września 2022 r. Egzamin jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10. rok życia. Do przystąpienia do egzaminu niezbędna jest oczywiście umiejętność jazdy rowerem, znajomość przepisów drogowych dotyczących poruszania się ww. pojazdem oraz zgłoszenie dziecka na egzamin. Egzaminy są bezpłatne.
Więcej szczegółów https://strazmiejska.waw.pl/120-uncategorised2/1083-miasteczko-ruchu-drogowego?fbclid=IwAR00i_4znNPZWh52wObpg6hTdGPrZuu0mh7mkoWkq0K6j55wQfRudwefw6I

Egzamin na kartę rowerową można także zdać w szkole (organizowany najczęściej w czerwcu). Osoby poniżej 18. roku życia, nie będące uczniami szkoły podstawowej, mogą zdawać egzamin w WORD-zie. Kartę rowerową wydaje dyrektor ośrodka ruchu drogowego.

Co mówią przepisy

Warto wiedzieć, że za jazdę bez uprawnień (bez karty rowerowej lub prawa jazdy dla nieletnich) można dostać mandat.

Art. 94. KW § 1a. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych”.

Osoby do 17. roku życia nie podlegają karze, a za brak karty rowerowej u takiej osoby, karę poniosą rodzice. Np. za spowodowanie zagrożenia  przez 16-latka, policja może skierować sprawę do sądu rodzinnego. Brak karty rowerowej może być potraktowany jako naruszenie obowiązku rodzica, jako dopuszczenie osoby nieletniej do jazdy bez uprawnień. Kto odpowiada samodzielnie za popełnione wykroczenia? Osoby, które ukończyły 17. rok życia.

Art. 8. Kodeksu wykroczeń: „Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17”.

Jak wygląda kwestia przepisów w przypadku osób pełnoletnich? Czy muszą posiadać kartę rowerową? Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, rozdział 2, art. 3. pkt. 4 – „Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym”. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110300151/U/D20110151Lj.pdf

/om/
Źródło: własne, Straż Miejska
Foto: poglądowe, domena publicznaerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content