Kiedy przedłużyć kartę ucznia

Karta Ucznia jest ważna przez cztery lata od momentu wydania lub do końca nauki w szkole. Więc jej ważności nie trzeba przedłużać co roku.

Uczniom, rodzicom i nauczycielom przypominamy, że ważność wydanych Kart Ucznia trwa cztery lata – nie trzeba ich przedłużać na początku nowego roku szkolnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko wcześniej skończy szkołę, np. uczniowie ostatniej klasy gimnazjum otrzymywali uprawnienie na rok, a dzieci uczące się obecnie w ósmej klasie szkoły podstawowej lub trzeciej klasie gimnazjum mają uprawnienia ważne do 30 września 2019 roku.

W razie zgubienia lub zniszczenia Karty Ucznia po duplikat trzeba zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów z wypełnionym wnioskiem, dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka oraz aktualnym zdjęciem.

Możliwość bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym, dzięki decyzji warszawskich radnych, mają uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz mieszkający w stolicy, ale uczący się poza jej granicami. Z tych uprawnień korzysta już około 162 tysięcy uczniów, z czego niemal 16 tysięcy to tegoroczne pierwszaki. /ztm/