Kolejne wsparcie miasta na rzecz zdrowia psychicznego młodych

Kolejne wsparcie miasta na rzecz zdrowia psychicznego młodych fot. Pixabay

Z myślą o zdrowiu psychicznym młodych osób, stołeczni radni zagłosowali na czwartkowej sesji 4 lipca za wdrożeniem kolejnych programów wsparcia w tym obszarze. Będą z nich mogły skorzystać dzieci i młodzież, które mieszkają lub uczą się w Warszawie.

Kolejne wsparcie miasta na rzecz zdrowia psychicznego młodych

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to bardzo ważna kwestia dla nas wszystkich. Szczególnie teraz, kiedy coraz więcej młodych osób mierzy się z kryzysem zdrowia psychicznego. Dlatego cieszę się, że już w lipcu, dzięki decyzji Rady m.st. Warszawy uruchomimy kolejny pakiet wsparcia. Warsztaty dla młodych, szkolenia dla kadry nauczycielskiej oraz spotkania dla rodziców i opiekunów wzmacniające umiejętności wychowawcze – to część szerokiej oferty miasta przygotowanej z myślą o zdrowiu psychicznym naszych dzieci – mówi prezydent m.st. Warszawy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co 5. dziecko w Europie zgłasza różne problemy dotyczące zdrowia psychicznego. Wiele badań prowadzonych na całym świecie wykazało, że negatywny wpływ na ich dobrostan miały izolacja społeczna spowodowana pandemią COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie. Istniejące dane i prognozy na temat zdrowia psychicznego młodych pokazują, że również w Polsce jest to narastający problem.

We współpracy z ekspertkami i ekspertami z miejskich podmiotów leczniczych przygotowaliśmy ofertę łącznie blisko tysiąca godzin spotkań, szkoleń i warsztatów. Spotkania będą dotyczyły profilaktyki i zapobiegania nawrotom kryzysów zdrowia psychicznego. Co najważniejsze, udział we wszystkich programach jest całkowicie bezpłatny – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna w mieście m.in. za obszar zdrowia.

Treningi Umiejętności Społecznych

Wawa TUS-y” to nowy miejski program przygotowany z myślą o dzieciach i nastolatkach, które doświadczają różnych trudności emocjonalnych i psychologicznych – nieśmiałych lub wycofanych, z problemami w kontrolowaniu i wyrażaniu emocji, kłopotami w adaptacji do nowych sytuacji lub zbytniemu uleganiu wpływom innych. TUS, czyli trening umiejętności społecznych to jedna z metod, które pomagają młodym ludziom radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jest to również forma zajęć polecana dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmuADHD.

W miejskim projekcie „Wawa TUS-y” zaplanowano zajęcia grupowe dla uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu Warszawy. Warsztaty będą się odbywały w cyklu 10 spotkań w miejskich poradniach zdrowia psychicznego:

  • przy ul. Kochowskiego 4
  • ul. Szlenkierów 10
  • plac Czerwca 1976 nr 1
  • ul. Szczęśliwicka 36
  • ul. Styrska 44
  • Błękitna 36.

Program otrzymał 100 tys. dofinansowania ze środków samorządu województwa mazowieckiego, łączny koszt projektu wyniesie ponad 150 tys. zł.

Warszawa stawia na profilaktykę

Z myślą o dzieciach i młodzieży z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaplanowano warsztaty wzmacniające odporność psychiczną oraz radzenia sobie ze stresem. W ramach projektu profilaktyki zdrowia psychicznego młodych osób, przygotowano również warsztaty dla rodziców m.in. nt. zaburzeń lękowych i nastroju, spektrum autyzmuADHD. Kolejny pakiet zajęć warsztatowych został opracowany z myślą o kadrze nauczycielskiej i osobach pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Aby pomóc młodym osobom, który doświadczyły w swoim życiu kryzysu psychicznego przed nawrotami problemów, zostanie uruchomiony dodatkowy projekt wsparcia.

W tym celu odbędą się np. warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dotyczące kryzysów psychicznych i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz trening kontroli złości dla dzieci.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty dla rodziców i opiekunów, których dzieci zmagają się z kryzysami psychicznymi, mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub diagnozę (m.in. spektrum autyzmu,. ADHD).

Co istotne, programy zostały przygotowana przez specjalistów ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, które działa przy Szpitalu Wolskim. Podkreślają oni, jak istotną rolę poza wzmacnianiem odporności psychicznej młodych osób, ma budowanie wielopoziomowego wsparcia, w tym rozwijanie bezpiecznych i przyjaznych relacji w szkole, tworzenie bliższych więzi z rodziną, wyposażanie kadry pedagogicznej w najnowszą wiedzę naukową.

Autor: UM

Foto: Pixabay

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacjeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content