Kończy się “LOT do Domu”. Powrót wciąż możliwy autobusami

Dzisiaj (5 kwietnia), na lotnisku Chopina wylądują ostatnie samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT w ramach rządowej akcji „LOT do domu”. Akcja rozpoczęła się 15 marca. Od tamtej pory LOT wykonał niemal 350 kursów w różne zakątki świata, m.in. do Londynu, Paryża, Dubaju, na Bali i Punta Canta. Na pokładzie tych samolotów do Polski wróciło przeszło 47,5 tysiąca osób – taką liczbę podawano jeszcze w sobotę, 4 kwietnia. Finalnie, po zakończeniu akcji obliczono, że chodzi o 55 tys. 

Lotnicza akcja zmierza ku końcowi, to jednak nie oznacza, że Polacy przebywający za granicą nie mają możliwości powrotu. Granice są zamknięte, ale dla obcokrajowców. Wciąż jeżdżą busy i autobusy, którymi można wrócić do Polski.

Jak informuje Straż Graniczna, do Polski mogą wjechać:
– obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod ich stałą opieką,
– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
– cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?
Co do zasady, wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany – wyjaśnia Straż Graniczna.

Foto: Robert Wieczorek

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 14(806) ROK XXXI
Następne wydanie 11.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content