Konkurs 25 lat z „Mieszkańcem”

pragaW tym roku mija 100 lat od czasu, gdy Gocław, Grochów i Saska Kępa stały się częścią Warszawy. Przez jedną czwartą tego czasu jest z Wami „Mieszkaniec”! Stąd pomysł na nasz nowy konkurs, adresowany jednak tylko do tych Czytelniczek i Czytelników, którzy mieszkają w prawobrzeżnej Warszawie przynajmniej od 25 lat lub mieszkali wcześniej. Czekamy na Wasze teksty pod tytułem „Praga – moja dzielnica, Mieszkaniec – moja gazeta. ”

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

O czym pisać?

O sobie, o otoczeniu, o wspomnieniach i o planach, o rodzicach, dziadkach, dzieciach. O tym, co ważne i bliskie. O nadziei i oczekiwaniach.

To zależy od Ciebie!

Prace o objętości nie większej, niż 3500 znaków ze spacjami (czyli maksymalnie 2 strony tradycyjnego maszynopisu, mile widziane fotki) należy dostarczyć do redakcji osobiście, pocztą lub mailowo na skrzynkę redakcja@mieszkaniec.pl

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2016 roku.

Decyduje data wpłynięcia pracy do redakcji.

Uwaga! Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się z regulaminem

na naszej stronie internetowej (poniżej)  lub osobiście w siedzibie „Mieszkańca” przy ul. Grenadierów 10.

Prace, które nie będą spełniały określonych w nim zasad nie będą oceniane przez jury.Regulamin konkursu 25 lat z „Mieszkańcem”

  1. Organizatorem konkursu 25 lat z „Mieszkańcem” jest czasopismo społeczno-samorządowe „Mieszkaniec” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 10.
  2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która nieprzerwanie mieszka na stałe w prawobrzeżnej Warszawie nie krócej, niż 25 lat lub mieszkała wcześniej.
  3. Uczestnik konkursu winien dostarczyć do redakcji pisemną pracę konkursową pod tytułem „Praga – moja dzielnica, Mieszkaniec – moja gazeta” o objętości nie przekraczającej 3500 znaków liczonych ze spacjami + ew. foto – drogą mailową, pocztową lub osobiście, na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie, w terminie do 30 czerwca 2016 r. Praca winna być podpisana imieniem, nazwiskiem i adresem autora, oraz zawierać jego numer telefonu i oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  4. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie prawa do jego pracy konkursowej, której jest wyłącznym autorem.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie swojej pracy na łamach „Mieszkańca” i na jego stronie internetowej, bez honorarium i z przekazaniem praw autorskich Redakcji.
  6. W przypadku zostanie laureatem, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w informacji o wynikach konkursu.
  7. Dla oceny nadesłanych prac Redakcja powoła trzyosobowe jury. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
  8. Nagród przyznanych laureatom nie można zamienić na ekwiwalent w gotówce.

 

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content