Konsultacje społeczne w sprawie kolejnej strefy parkingowej na Pradze

Foto: Adrian Grycuk, Wikimedia Commons

8 listopada rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w okolicach placu Hallera i na Szmulowiźnie.

Jaka strefa płatnego parkowania na placu Hallera i Szmulowiźnie?

Zarząd Dróg Miejskich przygotował propozycje dotyczące ewentualnego wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w obrębie pl. Hallera i na Szmulowiźnie. Zanim jednak zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami tego rejonu stolicy.

Celem tego typu spotkań jest to, by mieszkańcy mogli wcześniej zapoznać się z proponowanymi zmianami w dotychczasowych zasadach parkowania i wyrażenia swojej opinii na ten temat. Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Przewidziano kilka możliwości uczestnictwa w konsultacjach.

1. Spotkanie otwierające, które odbędzie się 8 listopada (poniedziałek) w godz. 18 – 20 w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13.

2. Dyżury konsultacyjne:

  • dla pl. Hallera: 29 listopada (poniedziałek) w godz. 15 – 18 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54
  • dla Szmulowizny: 25 listopada (czwartek) w godz. 15 – 18 w Domu Sąsiedzkim Moje Szmulki przy ul. Łochowskiej 39

3. Spotkania online:

  • dla pl. Hallera: 22 listopada (poniedziałek) w godz. 17 – 19
  • dla Szmulowizny: 24 listopada (środa) w godz. 17 – 19

4. Kontakt telefoniczny 30 listopada (wtorek) w godz. 10 –14, numer telefonu 572 066 752

5. Kontakt mailowy, do 19 grudnia 2021 roku, adres sppnpragapln@zdm.waw.pl

Z projektami zmiany organizacji ruchu można zapoznać się na platformie konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne w sprawie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w obrębie pl. Hallera i na Szmulowiźnie potrwają do 19 grudnia 2021 roku.

Źródło: Urząd Dzielnicy Praga-Północ

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Północ 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content