Kontrole antysmogowe w stolicy!

Jak co roku, z początkiem października nasiliły się kontrole antysmogowe w Warszawie. Strażnicy miejscy sprawdzają, czy mieszkańcy stolicy przestrzegają obowiązujących zasad korzystania z pieców i grzejników. Przeprowadzane kontrole dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i firm. Powinniśmy zatem wiedzieć, jakie uprawnienia w tej kwestii posiada Straż Miejska, co mówią przepisy antysmogowe oraz co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów.

Smog? Co to takiego? I jakim jest dla nas zagrożeniem?

Tak naprawdę kontrole antysmogowe trwają przez cały rok, jednak stają się bardziej intensywne wraz z początkiem jesieni. Wtedy bowiem rozpoczyna się sezon grzewczy, co oznacza dymiące kominy oraz nasilający problem ze smogiem.

Niestety smog to plaga współczesnych dużych miast na całym świecie, w tym także w naszym kraju. Jest to problem, którego nie możemy ignorować, ponieważ skutkiem wdychania smogu mogą być bardzo poważne problemy zdrowotne, takie jak:

• skrócenie długości i jakości życia,
• zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu oddechowego,
• zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu krążenia,
• zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu nerwowego,
• zwiększone ryzyko takich chorób jak nowotwór,
• zwiększone ryzyko patologii ciąży.

Smog to nic innego, jak unoszące się w powietrzu cząstki zanieczyszczeń, powstałych wskutek ludzkiej działalności. Jego skład może być różny, zależnie od regionu, w którym powstaje. W polskich miastach smog składa się głównie z tlenków węgla, azotu i siarki, najbardziej szkodliwych pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Wbrew pozorom, głównym czynnikiem powstawania jesienno-zimowego smogu w naszym kraju nie są samochody i inne pojazdy mechaniczne, ale piece, kominki i kotły!

Co pod ręką to do pieca, czyli jak najczęściej warszawiacy łamią przepisy ustawy antysmogowej.

Niestety, Polacy palą w piecach czym popadnie. W paleniskach lądują nie tylko niedozwolone paliwa, ale także różnego rodzaju odpady, mokre drewno, plastikowe butelki, politurowane meble, przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, a nawet stare opony i dętki. I tak dalej. W procesie spalania się tych materiałów powstaje wiele szkodliwych związków, które uwalniają się do atmosfery, zanieczyszczając środowisko.

Ciągle istniejącym problemem w naszym kraju jest nie tylko spalanie niedozwolonych materiałów. Powstawanie smogu to również skutek używania przestarzałych pieców i kotłów, które nie spełniają współcześnie obowiązujących norm Unii Europejskiej.

Kontrole antysmogowe, czyli jakie uprawnienia posiada Straż Miejska?

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli antysmogowych są strażnicy miejscy oraz specjalnie powołani rzeczoznawcy. Dla własnego dobra, powinniśmy wiedzieć, jakie posiadają oni uprawnienia. Otóż, na podstawie art. 379 ust.3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, członkowie komisji kontrolujący nasze piece, kotły i kominki mają prawo do:

• wstępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz na teren prywatnych posesji,
• przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
• żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
• żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z kontrolą.

Musimy również wiedzieć, że Straż Miejska może wejść do naszego domu i na naszą prywatną posesję tylko między godziną 6 a 22. W przypadku firm i obiektów niezamieszkanych kontrole antysmogowe mogą odbywać się przez całą dobę.

Kontrole antysmogowe to nie tylko działania zmierzające do egzekwowania przepisów ustawy antysmogowej. Straż Miejska upoważniona jest także do edukowania i informowania mieszkańców stolicy w zakresie gospodarki odpadami. To również ważna część działań antysmogowych. Mamy więc prawo zapytać się strażników o możliwość otrzymania materiałów dotyczących bezpiecznego palenia w piecach oraz dofinansowania wymiany starych pieców na nowe.

Strażnicy miejscy są zobowiązani do reagowania na każde zgłoszenie nieprawidłowości związanych z użytkowaniem pieców, kotłów czy kominków. A zgłosić problem może każdy mieszkaniec stolicy. Z każdej kontroli strażnicy sporządzają protokół, który bez względu na wynik kontroli, przekazywany jest do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Czy możemy nie wpuścić strażników do naszego domu?

Czy nam się to podoba, czy nie musimy wpuścić strażników miejskich i ułatwić im swobodne przeprowadzenie kontroli niezależnie od tego, czy kontrola ta przeprowadzana jest w obiekcie mieszkalnym czy w siedzibie firmy, bądź w jakimkolwiek innym budynku. Pamiętajmy, że uniemożliwiając kontrolę antysmogową, popełniamy przestępstwo!

Zgodnie z artykułem 225 par. 1 Kodeksu Karnego ten, „kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Co nam grozi za nieprzestrzeganie przepisów antysmogowych?

Jak za każde wykroczenie, tak również za łamanie przepisów antysmogowych może spotkać nas kara. W przypadku niewielkich odstępstw możemy zostać tylko pouczeni. Poważniejsze uchybienia karane są mandatem do wysokości 500 złotych. Jeśli odmówimy przyjęcia kary pieniężnej, strażnik sporządza wniosek do sądu.

Kontrole antysmogowe – słów kilka o zeszłym roku

W 2020 roku strażnicy miejscy z Referatu ds. Ochrony Środowiska przeprowadzili 14 656 kontroli. W większości dotyczyły one podejrzenia spalania substancji niedozwolonych. W 13 322 przypadkach funkcjonariusze nie potwierdzili nieprawidłowości.

Wynikiem zeszłorocznych kontroli antysmogowych było przyznanie 672 mandatów. W 910 przypadkach strażnicy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. Sporządzili też 9 wniosków o ukaranie.  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content