Kontrolowane, drogie szambo

Kontrolowane drogie szambo

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) zostaną poddani kontroli. To wynik nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa wodnego. 

Z przepisów wynika, że właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej, o ile taka w jego okolicy istnieje. W przypadku jej braku, musi wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Te osoby, które nie zgłosiły jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, muszą złożyć druk informacyjny o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki znajdują się w urzędach dzielnic.

Co zrobić by móc spać spokojnie i nie obawiać się kontroli?

Trzeba posiadać umowę na świadczenie usługi na wywóz nieczystości oraz posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi, paragon lub fakturę. Trzeba też pamiętać o tym, że firma, która będzie opróżniać nasze zbiorniki, a także wywozić nieczystości musi istnieć w wykazie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu m.st. Warszawy. Wykaz firm znajduje się tu: wykaz. Lista obejmuje tylko tych przedsiębiorców, którzy wyrazili zgodę na upublicznienie danych.

Co kontroluje gmina?

Kontrolowana będzie umowa oraz dowody potwierdzające dokonywanie wpłat. Co ważne, rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba czy osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni. Wszystko musi być zgodnie z uchwałą Rady m.st. WarszawaGmina może także skontrolować, czy szambo zbudowane jest zgodnie z przepisami, szczególnie w zakresie jego lokalizacji i odległości od innych obiektów oraz czy jest szczelne.

Na osoby utrudniające prowadzenie kontroli, a także nieprzestrzegające obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku, może zostać nałożona kara grzywny do 5000 zł.

Drogie kontrolowane szambo

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, znacznie wzrosły stawki za wywóz nieczystości. Rady gmin swobodnie określają górne stawki opłat za wywóz nieczystości z prywatnych nieruchomości. Firmy, które się tym zajmują, podnoszą swoje stawki do maksimum. Wszyscy tłumaczą się wzrostem kosztów. Firmy muszą wliczać w stawkę usługi: koszt dojazdu, wydobycia i przewozu nieczystości do wytypowanego punktu zlewnego oraz zarobek. Zakup odpowiedniego samochodu i jego eksploatacja, ludzka praca też kosztują.

W wykazie przedsiębiorców, firm dokonujących opróżniania zbiorników bezodpływowych jest 87, natomiast firm uprawnionych do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków jest zaledwie siedem. O ile dotychczas za wywóz szamba płacono około 30 zł za metr sześcienny, to obecna stawka za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni czy szamb wynosi +-250 zł/m3. Ktoś kto za 4 m3 płacił do niedawna ok. 450 zł, obecnie zapłaci ponad 1000.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w UOKiK

Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który otrzymał skierowaną do Sejmu petycję w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (chodzi o ustalane stawki). RPO skierował w tej sprawie pismo do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do sprawy odniosła się Małgorzata Bogucka-Szymalska, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury. Z podanej informacji wynika, że sprawy obejmujące usuwanie nieczystości i określanie stawek za wywóz nieczystości należą do zadań gmin. Do Ministerstwa nie docierały sygnały o tym, że stawki są zawyżone, w związku z czym szersze uregulowanie przepisów nie było rozważane.

11 września 2023 r. do UOKiK zostało wysłane pismo przez Piotra Mierzejewskiego, Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego RPO z zapytaniem o to, czy UOKiK prowadził (lub planuje przeprowadzenie) analizy rynku usług asenizacyjnych, w szczególności pod kątem wpływu stawek ustanawianych przez gminy na swobodę konkurencji oraz prawa konsumentów. Przedstawiciel RPO poprosił o udostępnienie wyników badań, jeżeli te zostały przeprowadzane. UOKiK powinien udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni.

Ze szczegółami interwencji RPO można zapoznać się tu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-szamba-wywoz-oplaty-mkis-mi-odpowiedz-uokik

/om/
Źródło: własne, bip.brpo.gov.pl, portalkomunalny.pl
Foto poglądowe: Rawpixel.comerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content