KORONAWIRUS: Pochówek w czasie epidemii…

W ostatnim czasie kilka osób zadało nam pytania dotyczące pochówku osób zmarłych, zakażonych koronawirusem, dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda sytuacja.

Wiemy już, że do 5 ograniczono liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych. Zatem w pogrzebie tylko tyle osób może wziąć udział, nie licząc oczywiście kapłanów, czy pracowników zakładów pogrzebowych. To ogólna zasada.

Jeśli chodzi o osoby zmarłe poza szpitalami, zakażone SARS-CoV2 są specjalne przepisy z 1959 r. Zgodnie z nimi, pochówek musi się odbyć w ciągu 24 godzin, na najbliższym cmentarzu…

” Zwłoki osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu”. 

Powyższe zapisy doprecyzowuje Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W przypadku śmierci w szpitalu, zakład pogrzebowy musi odebrać ciało najpóźniej w ciągu 72 godzin. Firmy zajmujące się pochówkiem dostały ścisłe wytyczne od inspekcji sanitarnej dotyczące procedur. M.in. dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem, ubraniem i ułożeniem zwłok w trumnie, do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego, na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm, niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym, pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu, po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie, zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.

Kolejna ważna informacja, bo wiele osób ma bliskich w innych krajach: Teraz, w czasie światowej pandemii, nie ma możliwości pochówku w Polsce osoby, która umrze na koronawirusa poza granicami kraju. Pozwolenie można uzyskać dopiero 2 lata od dnia zgonu.

Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny osób najbliższych po to, by wzięły udział w pogrzebie osoby zmarłej.

 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content