Kto może płacić mniej za prąd?

Licznik energii elektrycznej

Ceny prądu drastycznie wzrosły, dlatego Rząd wprowadził przepisy, które pozwolą nam w przyszłym roku płacić mniej. Z ulg mogą korzystać zarówno gospodarstwa domowe, jak i średnie przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku koniecznym do spełnienia warunkiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do 30 listopada 2022 roku.

Tańszy prąd dla przedsiębiorców

Z niższej ceny prądu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej oraz mikro (poniżej 10 pracowników), małe (poniżej 50 pracowników) i średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 pracowników). Po złożeniu stosownego oświadczenia już od 1 grudnia 2022 roku będą płacić 785 zł/MWh.

Oświadczenie składa się do dostawcy prądu i należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Może być w formie papierowej lub elektronicznej (plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia można znaleźć pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299.

Do złożenia oświadczenia potrzebne są:

  • nazwa, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail, 
  • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
  • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
  • kategorię odbiorcy uprawnionego,
  • data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
  • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy),
  • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną

Złożenie  oświadczenia nie jest obowiązkowe. Brak takiego oświadczenia wyklucza jednak możliwość przyznania przedsiębiorcy prawa do preferencyjnej ceny energii.

Możliwość starania się o obniżenie ceny energii elektrycznej została zagwarantowana ustawą z dnia 27 października 2022 roku (ustawa o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku).

Niższe ceny prądu dla gospodarstw domowych

W wyżej wymienionej ustawie określono również maksymalną cenę prądu dla gospodarstw domowych dla zużycia powyżej limitów, które zostały wprowadzone inną ustawą.

Limity te w 2023 roku wynoszą:

  • podstawowy limit dla wszystkich gospodarstw domowych – 2 MWh,
  • limit powiększony dla gospodarstwa, w których znajduje się co najmniej 1 osoba niepełnosprawna – 2,6 MWh,
  • limit powiększony dla gospodarstw osób z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – 3 MWh.

Po przekroczeniu powyższych wartości, ustawa gwarantuje możliwość korzystania z energii elektrycznej po cenie 693 zł/MWh.

W przypadku zużycia energii powyżej 2 MWh nie trzeba składać żadnego oświadczenia, by płacić za prąd 693 zł/MWh. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Jednak każdy, kto chce w 2023 roku korzystać ze zniżki w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh, i jest do tego uprawiony, musi takie oświadczenie złożyć do swojego dostawcy prądu. Należy to zrobić do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdują się u sprzedawców energii.

Źródło: gov.plBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content