Kwalifikacja wojskowa 2020. Od 25 lutego zaczyna działać komisja dla czterech dzielnic

W 2009 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska przez obowiązkową kwalifikację wojskową. Polega ona na stawieniu się osób przed komisją lekarską w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej. W tym roku ponad 1300 młodych osób z Pragi-Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej zostanie wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarska nr 4 w Warszawie.

25 lutego br. w ramach kwalifikacji wojskowej rozpocznie swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 4, z siedzibą w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5. Komisja będzie działać do 28 kwietnia 2020 r. (tel.: 519 047 444), i jest właściwa dla osób zameldowanych na obszarze dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła m.st. Warszawy​.

W ramach kwalifikacji wojskowej, określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wzywane stają przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień i otrzymują książeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, a więc w roku 2020 jest to rocznik 2001;

 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy do tej pory nie stawili się przed właściwą Powiatową Komisją Lekarską;

 3. Kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;

 4. Osoby urodzone w latach 1999 – 2000, uznane za czasowo niezdolne
  do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • „A” zdolny do czynnej służby wojskowej;

 • „B” czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre  lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • „D” niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

 • „E” trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.​

Terminy stawiennictwa dla poszczególnych Dzielnic:

 • Praga – Południe: 25 lutego – 20 marca 2020 r.

 • Wawer: 23 marca – 9 kwietnia 2020 r.

 • Rembertów: 16 kwietnia – 21 kwietnia 2020 r.

 • Wesoła: 22 kwietnia – 28 kwietnia 2020 r.

15 kwietnia 2020 r. do kwalifikacji wezwane zostaną kobiety podlegające temu obowiązkowi. W dniach 10 – 14 kwietnia 2020 r. będzie trwać przerwa w pracach Komisji.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej udzielane są przez pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 (tel.: 519 047 444) i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Praga-Południe (tel.: 22 443 55 18, 22 443 55 20, 22 443 54 93).

 

URZĄD M.ST. WARSZAWY

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content