“Łączność” w Dublinie

Uczniowie Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego z Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w roku 2018 odbyli 4-tygodniowe staże zawodowe w Dublinie.

Wyjazd został zorganizowany w ramach grantu przyznanego w ubiegłym roku na realizację projektu „Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Irlandzkim partnerem Zespołu Szkół Nr 37 był Infinity English College.

Uczestnicy projektu na stanowiskach pracy w dublińskich firmach.

30 praktykantów rekrutowano z trzech profili zawodowych – technik informatyk, technik teleinformatyk i technik telekomunikacji. Staż odbywał się od 9.07 do 3.08.2018 r. w punktach serwisu sprzętu informatycznego i teleinformatycznego oraz w działach IT różnych firm w Dublinie. Uczniowie poznawali europejski rynek pracy, najnowsze technologie i trendy dynamicznie rozwijającego się rynku szeroko pojętej branży informatycznej. Pracując w funkcjonujących na dublińskim rynku firmach, poszerzali umiejętności zawodowe oraz doskonalili język angielski, zwłaszcza słownictwo branżowe. Partner irlandzki zorganizował polskiej młodzieży praktyki w swoim dziale IT oraz w takich firmach jak Symantec, Expertech Computers, Lawless Brothers, Tech Village, Laztech, Computer Repair Centre, Harolds Cross, Dorset, Swan.

Infinity English College, raz w tygodniu, aranżował uczestnikom projektu spotkania, na których mieli okazję wymienić się doświadczeniami i opiniami z odbywających się staży. W weekendy odbywały się kulturoznawcze wycieczki po ciekawych zakątkach Irlandii. Młodzież zwiedziła Bray, dawny port rybacki w Howth, Galway i Klify Moheru oraz zespół średniowiecznych budowli sakralno-obronnych Rock of Cashel.

Młodzież w trakcie wycieczki – Rock of Cashel.

W czasie realizacji zadań mobilności uczniowie zakwaterowani byli u irlandzkich rodzin. Codzienne kontakty z gospodarzami sprzyjały poznawaniu zwyczajów i realiów życia obywateli Irlandii, uczyły tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz sprawności i zręczności komunikowania się w języku angielskim. Przebywanie z dala od domu sprzyjało kształtowaniu odpowiedzialności i samokontroli. Wzmocnienie tych cech z pewnością w przyszłości pozwoli naszej młodzieży szerzej otworzyć się na nowe kontakty i współpracę międzynarodową.

Uczniowie na Klifach Moheru.

Uczniowie Technikum Łączności pozytywnie ocenili wizytę w Dublinie zarówno pod względem zawodowym, jak i kulturoznawczym. Z uznaniem i szacunkiem również wspominają opiekunów z ramienia organizacji partnerskiej.

Ostatnie chwile w Irlandii – pamiątkowe zdjęcie przed powrotem do Polski.

Koordynator projektu – Joanna Koza

 

 

 

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10(802) ROK XXXI
Następne wydanie 9.06.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content