Łączność w Ostrawie

W 2016 roku Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie wygrał grant na projekt pt. „Teleinformatyka szansą na lepsze jutro” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ z sektora kształcenie i szkolenia zawodowe – „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie to było realizowane w Średniej Szkole Teleinformatyki w Ostrawie – partnerskiej placówce Zespołu Szkół nr 37 w Warszawie.

Projekt obejmował dwa etapy. Pierwszy dotyczył szkolenia kadry pedagogicznej kształcenia zawodowego „job shadowing”, a drugi stażu zagranicznego uczniów ZS 37 w placówce partnerskiej w Ostrawie.

Job shadowing, czyli szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZS 37 odbyło się w terminie 13.03–15.03.2017 roku w Ostrawie. Wzięło w nim udział 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Przez trzy dni szkolili się w tematyce dydaktyki przedmiotów takich, jak elektronika, światłowody czy Telefonia IP. Poza teorią nauczyciele zapoznali się z budową płytek drukowalnych, a także obserwowali praktyczne zajęcia prowadzone w czeskiej szkole. Oprócz tego poznawali nowoczesne pracownie teleinformatyczne – w tym pracownie światłowodów, która w tym czasie powstawała w polskiej placówce. Był to doskonały moment na wymienię doświadczeń zawodowym na płaszczyźnie teleinformatyki i informatyki.

W czasie wolnym od zajęć polscy nauczyciele mieli okazję zwiedzić Ostrawę w towarzystwie uprzejmych gospodarzy..

Mobilność dydaktyczna uczniów z ZS 37 odbyła się w terminie 18.09–29.09.2017 roku w Ostrawie.

W projekcie wzięło udział ośmiu uczniów z 4 klas technikum o profilu teleinformatycznym i informatycznym. Przez dwa tygodnie uczestniczyli oni w zajęciach dydaktycznych przygotowanych przez placówkę czeską. Tematyka zajęć obejmowała:

  • Konfigurowanie interfejsów oraz usług sieciowych: DHCP Client/Server, DNS Server/Relay, S-NAT, D-NAT, Firewall;
  • Konfiguracje routingu dynamicznego OSPF (LP, LZ, filtrowanie tras, DNS);
  • Konfiguracje routingu BGP: filtrowanie prefiksów oraz route reflektor RR;
  • Bezpieczeństwo sieci: szyfrowanie, architektura PKI (CA, klucze prywatne i publiczne, certyfikaty, CSR, CRL);
  • Zagadnienia z QoS (kolejkowanie, filtrowanie);
  • Konfigurowanie tuneli Site-to-Site: IPIP, EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, SSTP;
  • Programowanie centrali telefonicznej PABX: wyjścia wewnętrzne, translacje ISDN;
  • Konfiguracje telefonów VOIP do współpracy z centralą PABX w sieci WAN.

Uczniowie z polskiej szkoły integrowali się na wspólnych wyjściach i zajęciach kulturowych z młodzieżą czeską.

Zajęcia przygotowane przez szkołę w Ostrawie dla uczniów, jak i kadry nauczycielskiej były prowadzone w języku angielskim. Przyczyniło się to do pogłębienia znajomości języka angielskiego użytkowego jak i zawodowego. Nauczyciele-specjaliści pogłębili swoje umiejętności w posługiwaniu się innowacyjnymi metodami w procesie nauczania przedmiotów teleinformatycznych i informatycznych. Dydaktycy nabyli praktycznych zdolności w zakresie spawania światłowodów i pomiaru transmisji włókien światłowodowych, które przydadzą się w nowo otwartej pracowni światłowodowej w Zespole Szkół nr 37 w Warszawie. Uczniowie również podnieśli swoje kompetencje i poszerzyli wiedzę w zawodzie teleinformatyka czy informatyka i na pewno mogli wykorzystać tę wiedzę na egzaminach zawodowych i w przyszłej w pracy. Obie grupy nabyły umiejętności pracy w zespole i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, co łączy się z przełamywaniem barier kulturowych.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, wyrażali się z uznaniem i zadowoleniem z odbytego wyjazdu. Oprócz pochwał za profesjonalnie przygotowane zajęcia przez Czechów chwalono organizację integracyjną. Uczniowie pisali w swoich raportach: „Mieliśmy okazję skosztować trochę innej kuchni. Dania były smaczne i bogate w czosnek”.; „Lekcje w Muzeum Techniki w Ostrawie, muzeum pociągów […] A także basen, kręgle, squash […] Bardzo miło wspominam ten staż i jestem pewien, że niedługo wrócę do tego miejsca”.

Takie projekty jak ten i udział w nim wzbogaca osobowość ucznia czy nauczyciela oraz daje szansę na rozwój zawodowy. Przybliża kulturę i obyczaje naszych sąsiadów, co skutkuje przełamywaniem barier kulturowych oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów zagranicznych na polu osobistym czy zawodowym. Uczestnicy stają się konkurencyjni na rynku pracy wzbogaceni o doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą.

Ze strony szkoły udział w takim przedsięwzięciu pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań edukacyjnych, które są obecne w innych placówkach europejskich oraz podnosi jakość pracy w placówce. Wymiana zagraniczna przyczynia się, także do propagowania polskiej kultury i obyczajów.

Piotr Kopka, koordynator projektu

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content