Lewandów do poprawy!

Ulica Lewandów na Zielonej Białołęce weszła na listę inwestycyjnych priorytetów ZDM. Będzie przebudowa skrzyżowania i modernizacja drogi.

Wnioski po audycie Zarządu Dróg Miejskich, który przeprowadzono jakiś czas temu, są druzgocące. Kontrolerzy zauważyli, że w rejonie przejścia na skrzyżowaniu Lewandów – Internetowa, jest ryzyko, że samochody będą jechać bardzo szybko, co może być tragiczne w skutkach dla pieszych. Zalecono wprowadzenie środków „fizycznych i środków nadzoru nad prędkością”, które zmuszą kierowców do jazdy maks. 40-50 km/h.

Zauważono też w końcu, że przy skrzyżowaniu zbiera się woda – nie ma tam odpływów i piesi są ochlapywani przez przejeżdżające auta. Mało tego, przy mrozie kałuże stają się ślizgawką, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Zalecono podniesienie jezdni w rejonie przejścia i poprawę stanu jezdni i chodników.

ZDM występuje również o przeniesienie przystanku. Zatoka zaczyna się za przejściem, co powoduje ograniczenie widoczności w czasie postoju autobusu, dlatego zmiana jest konieczna.

Jest też nadzieja na modernizację całej ulicy (a właściwie 800 m, bo tyle zostało z dziurami i kałużami po modernizacji ul. Głębockiej i remoncie mareckiej części drogi). W odpowiedzi na interpelację radnej Danuty Zaleskiej, która od lat walczy o naprawę tej fatalnej ulicy, ZDM poinformował, że przebudowa zostanie wpisana na listę priorytetów.

Ze względu na zły stan techniczny jezdni i podbudowy, a także konieczność przebudowy chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicy, zgłosiliśmy przebudowę ulicy Lewandów jako jeden z inwestycyjnych priorytetów – informują drogowcy.