Lisy w Warszawie

Lisy w Warszawie Foto Pixabay

Lisy w Warszawie, na terenie osiedli, zwłaszcza tych w pobliżu lasów, można spotkać coraz częściej. Zwiększająca się populacja tych zwierząt obserwowana jest w całej Europie.

Co powoduje, że lisy odwiedzają coraz częściej nasze osiedla?

To synurbizacja, czyli dostosowanie się zwierząt do warunków życia panujących w miastach oraz synantropizacja – przystosowanie się do życia w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. 

Winnymi tej sytuacji nie są lisy, a człowiek coraz bardziej ingerujący w środowisko zwierząt. Nie chodzi tylko o coraz większą zabudowę gruntów, a o ludzkie zachowanie w postaci nieodpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.

Spacerując po lesie często rzucamy na ziemię resztki jedzenia. Mieszkając przy terenach leśnych jedzenie wyrzucamy do niezabezpieczonych, otwartych koszy na śmieci, czy kompostowników, a trzeba mieć świadomość, że dokarmianie zwierząt domowymi resztkami może zwierzętom zaszkodzić, ponieważ nie jest to pokarm dostosowany do potrzeb dzikich zwierząt.

Lisy mają dobry węch, zwabiane zapachem porzuconego jedzenia zatracają swoją dzikość. Jeżeli mają łatwy dostęp do pożywienia, coraz częściej pojawiają się tam, gdzie mogą je znaleźć.

Mieszkańcy reagują

Zaniepokojeni czytelnicy podesłali nam ostatnio zdjęcia lisów oraz wyschniętego stawu w lesie, do którego zwierzęta przychodziły pić. Na dwóch fotografiach widać lisy podchodzące pod ogrodzenia domów. Na trzeciej widać lisa na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 110 na Białołęce. Zwierzę stało niedaleko otwartego kosza na śmieci.

Nadleśnictwo Jabłonna wyjaśnia

Zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Jabłonna, które opiekuje się lasami na wskazanym terenie z prośbą o wyjaśnienie mieszkańcom tego, jak powinni reagować gdy spotkają lisa. Czy i kogo mieszkańcy powinni informować o obecności lisów w mieście? Czy nadleśnictwo zaopatruje zwierzęta w wodę.

Lisy to inteligentne zwierzęta, które mogą się oswoić, przez co nie czują bojaźni przed ludźmi, a w mieście czują się bezpiecznie i wiedzą, że można znaleźć pokarm m.in. w miejskich śmietnikach, wiatach śmietnikowych, co widać na jednym z załączonych zdjęć.  Zwierzęta przedstawione na załączonej dokumentacji fotograficznej raczej nie wyglądają na chore. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza weterynarii – mówi „Mieszkańcowi” Ewa Grzywacz z Nadleśnictwa Jabłonna.

Lis jest zwierzęciem wszystkożernym który pobiera wodę z pokarmem m.in. z myszami, owadami, ślimakami oraz owocami leśnymi. Na wahania ilości wody w środowisku podobnie jak na stan stale obniżającego się poziomu wód gruntowych nie mamy bezpośredniego wpływu, a zwierzęta leśne doskonale radzą sobie w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w warunkach letnich jak i zimowych – dodaje.

W przesłanej odpowiedzi czytamy także o zachowaniu szczególnej uwagi na czystość w pobliżu zamieszkania, o zamykaniu śmietników, nie wyrzucaniu chleba, mięsa i innych odpadów na trawniki np. w celu dokarmiania gołębi. Odpady powodują nie tylko podchodzenie lisów, ale także zwiększenie populacji szczurów i innych gryzoni. Należy też pamiętać, że zwierzęta mogą roznosić choroby. Wściekliznę, świerzbowca, czy tasiemca bąblowca.

Co zrobić w przypadku kontaktu lub ugryzieniem przez lisa

Do dzikich zwierząt nie należy się zbliżać, jednak w przypadku zetknięcia się z lisem, podrapaniem lub ugryzieniem przez zwierzę, należy jak najszybciej dokładnie przemyć miejsce po kontakcie, ranę wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem. Zdarzenie należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
ul. Gagarina 15,
Tel. 22 8404333 , 22 8411319
Powiatowy Lekarz Weterynarii: Izabela Śmiechowicz-Molęcka , tel.: 22 8404333, +48 694495638
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii: Dominika Pawlak , Telefon: 22 8404333, +48 531 355 115
Więcej informacji https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna

Czystość w mieście

(…) zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 2013 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549. tj.) o utrzymaniu czystości i porządku / bezpieczeństwa w gminach „Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy” – informuje Ewa Grzywacz z Nadleśnictwa Jabłonna.

Kosze na śmieci są regularnie sprzątane na terenach dzielnic. Dużo jest koszy otwartych, do których zwierzęta dostają się bez problemu. Dlatego część dzielnic wprowadza kosze z małym otworem do wrzucania śmieci po to, by zwierzęta miały do nich utrudniony dostęp.

Niestety najgorsze jest to, że niektórzy mieszkańcy nie zauważają koszy na śmieci i rzucają śmieci tam, gdzie… im wygodniej. Czy w mieście, czy w lesie.

Przypominamy, że:

  • zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń (zaśmiecanie miejsc publicznych):
    • §  1.  Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
  • zgodnie z art. Kodeksu wykroczeń (zanieczyszczanie lasu):
    • §  1.  Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.
    • §  2.  Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Przepełnione kosze można zgłosić przez portal Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, lub przez aplikację mobilną Warszawa 19115 lub całodobowy telefon 19115*.

Koszami na terenie miasta zajmują się:

/om/

Źródło: własne, Nadleśnictwo Jabłonna, Zarząd Oczyszczania Miasta
Foto: zdjęcia lisów przy ogrodzeniu oraz na terenie rekreacyjnym Białołęki od czytelników, zdjęcie wiodące – Pixabay

Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec

© Materiał chroniony prawem autorskim.


error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content