Mam lokatorskie mieszkanie w spółdzielni. Od kilku miesięcy nie płacę czynszu.


Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Mam lokatorskie mieszkanie w spółdzielni. Od kilku miesięcy nie płacę czynszu. Czy muszę zapłacić zaległości jednorazowo? Czy mogę stracić mieszkanie i zostać „na ulicy” z dorosłą niepełnosprawną córką?


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wnosząc stosowne opłaty na zasadach określonych statutem.

Zasady dochodzenia zaległych opłat spółdzielnia może określić w aktach wewnętrznych np. regulaminach, a w przypadku ich braku w ugodach zawartych z dłużnikami ustalając np. zapłatę zaległości w ratach. Spółdzielnia może też bez względu na wysokość długu dochodzić go w całości lub dowolnej części na drodze sądowej.
W przypadku zaległości z zapłatą opłat za okres co najmniej 6 miesięcy spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty (art. 11 ust. 11), to orzeczenie takie nie może zostać wydane.

Osoba, której spółdzielcze lokatorskie prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat może wystąpić do spółdzielni o ponowne ustanowienie tego prawa, o ile spłaci całe zadłużenie wraz z odsetkami i nie zostanie do tej pory ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby, co może mieć miejsce dopiero po opróżnieniu lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło (art. 161).

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lokator ma obowiązek opróżnienia lokalu, a w przypadku gdy tego nie zrobi dobrowolnie, to spółdzielnia na podstawie art. 222 §1 k.c. może wystąpić do sądu z powództwem o eksmisję.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu osoby eksmitowanej do lokalu socjalnego, który to obligatoryjnie przysługuje osobom wskazanym w art. 14 ust. 4, w/w ustawy, w tym osobie niepełnosprawnej.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content