Maraton pisania projektów do budżetu obywatelskiego

W sobotę, 8 czerwca w godz. 12.00-18.00 w Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56, odbędzie się maraton pisania projektów do budżetu obywatelskiego. Zostało już tylko kilka dni, aby zgłosić swój pomysł. Mieszkańcy mogą składać projekty do 10 czerwca!

Maraton to też dobra okazja do porozmawiania z innymi mieszkańcami o swoich pomysłach oraz zdobycia podpisów na listach poparcia. Wydarzenie ma na celu udzielenie mieszkańcom kompleksowego wsparcia przy zgłoszeniu pomysłu. Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzą na pytania dotyczące zasad i przebiegu tegorocznej edycji, pomogą wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisać pomysł i oszacować koszt jego realizacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in. przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni, Biura Ochrony Środowiska i Biura Edukacji. Będzie można skonsultować zarówno projekty o charakterze dzielnicowym, jak i ogólnomiejskie, o różnej tematyce, np.: infrastrukturalne, sportowe, kulturalne, dotyczące małej architektury lub dedykowane zwierzętom.

Jak zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić przez internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej.

Co nowego w 6. edycji?

Większa kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 83 mln zł, czyli prawie 20 mln więcej niż w poprzednim roku, na realizację projektów warszawiaków.

Poziom ogólnomiejski – możliwość zgłoszenia nie tylko projektów dzielnicowych, ale również ogólnomiejskich, dotyczących całego miasta lub kilku dzielnic.

To samo kryterium ogólnodostępności we wszystkich dzielnicach. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych dotyczące potrzeby ujednolicenia zasad.

Zmiana nazwy z „budżet partycypacyjny” na „budżet obywatelski”, zgodnie z regulacjami ustawowymi.

Liczba wymaganych podpisów na liście poparcia – zgłaszając projekt dzielnicowy należy dostarczyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 mieszkańców z danej dzielnicy, z kolei do projektu ogólnomiejskiego trzeba dołączyć 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Zasady głosowania – każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

Więcej głosów decyduje o skierowaniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym – co najmniej 50.

Więcej informacji o budżecie obywatelskim

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content