„Marysieńka” pomoże dzikim zwierzętom

L13 MarysienkaW Marysinie Wawerskim został otwarty nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”. Chore dzikie zwierzęta, które trafią do placówki prowadzonej przez Lasy Miejskie-Warszawa, mają szansę na poprawę zdrowia, a tym samym na powrót do swych naturalnych środowisk.

Powstanie nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt miało istotne znaczenie dla całej Warszawy. Jego rolą jest nie tylko pomoc dzikim ssakom, żyjącym na terenie naszego miasta, ale także dbałość o różnorodność ekosystemów stolicy. Dzięki tej placówce możemy również liczyć na właściwe i szybkie rozwiązywanie ewentualnych problemów, jakie mogą wynikać z obecności dzikich zwierząt w mieście – mówił obecny na otwarciu Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy

O nowym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” (ul. Korkowa 170A) znajduje się w dzielnicy Wawer w kompleksie leśnym Las Sobieskiego. Na terenie ośrodka powstał nowoczesny budynek, który pełni rolę leśniczówki, lecznicy zwierząt leśnych oraz siedziby Lasów Miejskich-Warszawa.

Nowo powstały budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym pod dwuspadowym dachem z mansardami. Powierzchnia zabudowy tego obiektu to ponad 850 m kw. Materiały elewacyjne takie jak: drewno, szkło, metal oraz tynki o wysokim standardzie nadają budynkowi szlachetny wygląd. Jego architektura nawiązuje do tradycyjnych budynków leśniczówek.

Budynek ma kształt litery L i jest podzielony w pionie ścianą oddzielenia pożarowego na dwie odrębne części. Dzięki temu możliwy jest podział funkcji: w skrzydle północno-wschodnim znajduje się część administracyjno-biurowa, a w skrzydle zachodnim rehabilitacja zwierząt z boksami i wybiegami. W tej części znajdują się również gabinet weterynaryjny, magazyn leków, pomieszczenia socjalne, magazyn pasz i pomieszczenie odchowalni zwierząt.

Wybiegi dla zwierząt to trzy boksy o wymiarach 11 m x 4 m i jeden boks przylegający do gabinetu weterynarza, wydzielone parkanami z bali drewnianych na konstrukcji stalowej. Ta część posiada też ogrodzenie z siatki odpornej na zerwanie przez zwierzęta z bramą i furtkami od strony drogi leśnej.

Gabinet weterynaryjny w placówce wyposażony jest m.in. w aparat RTG, system radiografii cyfrowej, USG oraz urządzenie do narkozy wziewnej. Sala zabiegowa zaopatrzona jest także w niezbędne narzędzia chirurgiczne, lampy zabiegowe i bakteriobójcze, stół operacyjny oraz niezbędne leki.

Inwestorem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” były Lasy Miejskie-Warszawa, a rolę inwestora zastępczego pełnił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Praca Ośrodka  3

Pierwszy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie został założony przez Lasy Miejskie-Warszawa w listopadzie 2008 r. Zlokalizowany był w Powsinie na terenie Ogrodu Botanicznego PAN.

Celem Ośrodka jest niesienie pomocy wszystkim dzikim zwierzętom, które są chore, ranne, osierocone lub które wymagają tymczasowej opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji, a także przystosowania do samodzielnego życia. Ssaki, które trafiają do Ośrodka są poszkodowane m.in. za sprawą kolizji drogowych, kontaktów z wolno puszczonymi lub zdziczałymi psami czy też ludzi, którzy zabierają znalezione młode zwierzęta do domów.

Kontakt człowieka z rehabilitowaną zwierzyną, tymczasowo przebywającą w Ośrodku, ograniczany jest do minimum. Ma to na celu redukcję stresu u zwierząt, a także uniknięcie przyzwyczajenia się zwierząt do obecności ludzi, co może skutkować niemożnością powrotu do naturalnych warunków bytowania.

Ośrodek działa na podstawie decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które zezwala na czasowe przetrzymywanie ssaków dziko żyjących powracających do zdrowia, a tym samym do środowiska.

Zwierzęta trafiają do Ośrodka za pośrednictwem łowczych Lasów Miejskich-Warszawa, eko patrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz osób prywatnych. Od początku swojej działalności przyjął 3384 „pacjentów”. Były to m.in. bobry, dziki, gronostaje, jenoty, jeże, krety, króliki, kuny, lisy, łasice, łosie, nietoperze, piżmaki, sarny, wiewiórki, wydry i zające.

Po zakończeniu leczenia zwierzęta wracają do środowiska naturalnego. Dzieje się tak w ponad 60% przypadków. W pozostałych podopieczni trafiają do azyli, które mają stosowne zezwolenia oraz odpowiednie warunki przetrzymywania tego typu zwierząt.

Praca Ośrodka odzwierciedla cykle fizjologiczne i rozwojowe zwierzyny leśnej zachodzące w ciągu roku:

  • Wiosną rehabilitowanych jest najwięcej młodych, w tym osesków jeży i wiewiórek – odrzuconych przez matki lub niepotrzebnie zabranych przez ludzi podczas spacerów. Pomoc w takich przypadkach to przede wszystkim zastąpienie im matki. Pobyt takich maluchów waha się od kilku dni do około 2 miesięcy. Pracownicy placówki muszą być pewni, że po powrocie do środowiska naturalnego takie zwierzęta dadzą sobie radę.
  • Wczesnym latem do Ośrodka trafia dużo małych dzików i sarenek. Karmienie i pomoc tym zwierzętom zajmuje dużo czasu i wymaga także szczególnej troski. Te małe zwierzęta są szczególnie wrażliwe.
  • Jesienią pacjentami najczęściej są zwierzęta z drugich miotów – m.in. wiewiórek i jeży. W tym czasie częściej trafiają tu także zwierzęta po wypadkach – dziki, kuny czy lisy. Zdarzają się także jeże i nietoperze, które trafiają do Ośrodka na przezimowanie.

4Warszawa, największe i najludniejsze miasto w Polsce, jest obok Berlina i Sztokholmu jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Obecnie lasy w Warszawie rozciągają się na powierzchni około 8100 hektarów, co stanowi 15% powierzchni miasta. Wszystkie tereny zielone, wraz z lasami, których jest 27, stanowią około 40% powierzchni stolicy. 

Na tak rozległym terenie żyje bardzo duża liczba dzikich zwierząt. Na terenie stolicy można spotkać nie tylko sarny i dziki. Są też bobry, łosie, rysie, wydry, a nawet wilki. W stolicy krzyżują się ścieżki wędrowne wielu zwierząt. W dodatku w środku miasta płynie największa rzeka w Polsce, co sprzyja dogodnym warunkom bytowania. (UM)

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content