Maseczki z grochowskiego aresztu przekazane do Domu Pomocy Społecznej

15 kwietnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów przekazali 300 maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. św. Józefa w Warszawie.

Po wprowadzeniu stanu epidemii, kadra Aresztu Śledczego zmobilizowała skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce, do zaangażowania się w akcję pomocową, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych w ramach programu resocjalizacji. 

-Maseczki ochronne przekazane do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. św. Józefa w Warszawie zostały uszyte w ramach programu readaptacji społecznej, w który zaangażowanych jest 15 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu niezbędnych zasad higieny. Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, zarażenie nim, może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających – mówi ppor. Ewa Smolińska.

Wsparcie zostało przyjęte z ogromną wdzięcznością. Przekazane maseczki wykorzystywane będą zarówno przez pensjonariuszy ośrodka jak również przez pracujący w nim personel. W placówce przebywają kobiety przewlekle chore somatycznie.

Bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych, tym samym zwiększenie ich szans na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Jednocześnie osadzone uczestniczące w programie, rozwijają swoje zdolności manualne, wykształcają nawyk pracy, dokładności i systematyczności. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie angażując osoby pozbawione wolności w wykonywanie prac na rzecz potrzebujących, uczą, że każda pomoc się liczy, a pomagać można również, odbywając karę.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17(809) ROK XXXI
Następne wydanie 29.09.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content