MATURA 2016

4 maja egzaminem podstawowym z języka polskiego rozpoczęły się egzaminy maturalne. Potrwają do 27 maja. Każdy uczeń musi zdać co najmniej cztery egzaminy pisemne i dwa ustne.

fot. Leszek Pogorzelski

46 proc. maturzystó4 maja egzaminem podstawowym z języka polskiego rozpoczęły się egzaminy maturalne. Potrwają do 27 maja. Każdy uczeń musi zdać co najmniej cztery egzaminy pisemne i dwa ustne.
46 proc. maturzystów będzie zdawać tylko jeden dodatkowy przedmiot. 30 proc. zdecydowało się na dwa egzaminy dodatkowe, a 20 proc. – na trzy. Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Wybrało go 52 proc. zdających. 31 proc. zdecydowało się na geografię, 29 proc. – na matematykę.
Aby uzyskać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca.
w będzie zdawać tylko jeden dodatkowy przedmiot. 30 proc. zdecydowało się na dwa egzaminy dodatkowe, a 20 proc. – na trzy. Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Wybrało go 52 proc. zdających. 31 proc. zdecydowało się na geografię, 29 proc. – na matematykę.
Aby uzyskać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca.