Miasto o finansowaniu tramwaju na Gocław

W piątek (18 października) pojawiła się informacja o możliwych problemach z finansowaniem dużych miejskich inwestycji, w tym m.in. Obwodnicy Śródmiejskiej i tramwaju na Gocław. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że Tramwaje Warszawskie otworzyły oferty przetargowe na projekt tej trasy. O co zatem w tym wszystkim chodzi?

Na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem. Przetarg trwa, niedługo zostanie wyłoniony wykonawca projektu. Obowiązujące terminy dla inwestycji pozostają bez zmian: budowa planowana jest w latach 2021-2023. Jest jednak “ale” i tu zamiast wyjaśniać, zamieszczamy w całości informację jaką otrzymaliśmy od Urzędu Miasta:

“W Urzędzie m.st. Warszawy trwają prace nad projektem budżetu na 2020 r. i projektem kolejnej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050.

Na obecnym etapie działań, w ramach kontynuacji programu inwestycyjnego miasta, wymienione w pytaniu inwestycje są ujęte w przygotowywanych projektach dokumentów budżetowych.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że równolegle są prowadzone analizy wpływu na budżet miasta zmian ustawowych w zakresie podatków, w tym w szczególności obniżki PIT oraz innych źródeł dochodów m.st. Warszawy, które spowodują spadek dochodów m.st. Warszawy o kwotę blisko 900 mln PLN rocznie. Jest to szczególnie istotne w kontekście utrzymującej się jednocześnie na rynku budowlanym znacznej inflacji kosztów, powodującej wzrost wartości ofert w stosunku do kosztorysów inwestorskich. Uwarunkowania te oraz ujawniające się problemy związane z niedoszacowaniem subwencji oświatowej powodują, że realizacja całości dotychczas przyjętego zakresu rzeczowego programu inwestycyjnego miasta w założonym czasie i koszcie może okazać się bardzo trudna lub wręcz niemożliwa.

W konsekwencji może to oznaczać konieczność weryfikacji programu inwestycyjnego miasta obejmującej przesunięcie w czasie wybranych przedsięwzięć, ich etapowanie lub też rezygnację z realizacji inwestycji.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z deklaracją zaangażowania się samorządu warszawskiego w prace legislacyjne, których celem byłoby zapewnieniem samorządom dochodów na poziomie zapewniającym mieszkańcom warunków życia i rozwoju na co najmniej niepogorszonym poziomie.

Dalsze decyzje władz miasta dotyczące ewentualnego ograniczenia programu inwestycyjnego będą uzależnione od treści odpowiedzi Premiera.”

 

Grafika ilustracyjna: Tramwaje Warszawskie

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content