Mieszkańcy w sieci …wodociągowej i kanalizacyjnej!

Na tę informację wielu mieszkańców Wawra czekało bardzo długo… 2 lutego br. zawarto umowę na projekt i budowę nowej infrastruktury i za 2 lata dzielnica zyska kolejne magistrale, kanały i przepompownię ścieków…

Wawer jest dzielnicą, w której prowadzonych jest najwięcej inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Zadania realizowane tu przez Wodociągi Warszawskie w latach 2019-2023 dały możliwość przyłączenia ponad 1745 nieruchomości do miejskich wodociągów i 1691 nieruchomości do kanalizacji.

– W tej kadencji na inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną w Warszawie wydaliśmy już ponad 2 mld zł, w tym blisko 200 mln zł w samym Wawrze. W tym czasie w dzielnicy wybudowanych zostało około 100 km sieci. A dzisiaj podpisujemy kolejną umowę na ponad 80 mln zł. Dzięki temu do sieci będzie można podłączyć kolejne posesje w Wawrze. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent. Warszawy.

Umowa z firmą Instalnika umożliwi dostęp do sieci kolejnym mieszkańcom Wawra. W ramach inwestycji wybudowane zostaną: przepompownia ścieków o wydajności 216 l/s przy ul. Skalnicowej i kanalizacja sanitarna przy ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski i Strzygłowskiej. Powstaną też nowe odcinki magistral wodociągowych przy Wale Miedzeszyńskim, Skalnicowej i Panny Wodnej. Łączna długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie ponad 5 km, wodociągowej – ponad 6 km, a wartość kontraktu to ponad 83 mln zł.

– Wawer jest numerem jeden w naszych planach inwestycyjnych z uwagi na potrzeby, których jesteśmy świadomi. W miarę możliwości aktualizujemy plany, staramy się dodawać do nich kolejne inwestycje, jeśli tylko pozwalają nam środki finansowe. Działamy skutecznie, aby przybliżać każdego mieszkańca do miejskiej sieci – dodała Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

O znaczeniu inwestycji dla mieszkańców mówił też Sławomir Potapowicz. wiceprzewodniczący Rady Warszawy i przypomniał o programie dotacyjnym dla mieszkańców stolicy na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Budowa przepompowni i kanałów w ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński i Strzygłowskiej to strategiczny element w rozwoju sieci na terenie dzielnicy. Inwestycja umożliwi dalszą rozbudowę i funkcjonowanie systemu kanalizacji na obszarze ok. 750 ha osiedli Nadwiśle, Radość czy Miedzeszyn. Dziś mieszka tam około 18 tys. osób, a w ciągu najbliższych 10 lat może powstać kolejnych kilka tysięcy mieszkań.

Inwestycja umożliwi także odbiór ścieków z ponad stu posesji, w tym 85 budynków położonych przy już wybudowanych kanałach. Termin zakończenia prac to I kwartał 2026 r.

Bądź eko – podłącz się do sieci

Mimo coraz większych możliwości podłączenia swoich domów do sieci, nie wszyscy mieszkańcy się na to decydują. Obecnie taką niewykorzystaną możliwość podłączenia do sieci wodociągowej ma w Wawrze 3571 zabudowanych nieruchomości, a do sieci kanalizacyjnej – 2288 nieruchomości. Do tego odniósł się m.in. burmistrz dzielnicy Norbert Szczepański:

– Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja wystartowała. Po jej realizacji bezpośrednio podłączyć będzie się mogło około 100 nieruchomości, ale otwiera ona możliwość podłączenia kolejnych kilku tysięcy – mówił burmistrz. – Drodzy mieszkańcy, to naszym zobowiązaniem jest podłączenie się do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że 2024 rok będzie tym, w którym zrobią to wszyscy ci, którzy mają taką możliwość. Dlatego działają nasi eko-edukatorzy, dlatego funkcjonuje cały miejski program dofinansowania – dodał.

Wnioski na dotacje do likwidacji szamba i przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej można składać jeszcze do 31 marca br. Szczegóły można znaleźć na stronie 
eko.um.warszawa.pl

BaN

Fot. UM / Ewelina Lach

Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniecerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content