Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer

Polskie Linie Kolejowe modernizują odcinek torów od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Warszawa Wawer. W trakcie budowy są dwa tory od stacji Warszawa Gocławek do Warszawy Wawer, co ma pozwolić na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego.

Na stacji Warszawa Wawer prowadzone są prace przy budowie pięciu nowych przejść podziemnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo w sąsiedztwie linii. Przebudowie ulega także istniejące przejście, które jest ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

W Wawrze kolejarze prowadzą także prace związane z budową kanalizacji w rejonie skrzyżowania ul. Kaczeńca i Skrzyneckiego oraz przejścia podziemnego pod torami.

Z uwagi na kolizje, na które wykonawca natrafił w obrębie ul. Kaczeńca niezbędne jest dostosowanie dokumentacji projektowej do stanu faktycznego. Po aktualizacji dokumentacji możliwa będzie realizacja robót. Zakończenie przebudowy oraz oddanie do ruchu ul. Kaczeńca planowane jest do dnia 31 października 2023 r. Niemniej należy podkreślić, że oddanie do ruchu omawianej ulicy uzależnione jest od zatwierdzenia stałej organizacji ruchu przez zarządcę drogi.
Obecnie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy kontynuowane są prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 7, m.in. trwają zaawansowane prace w zakresie budowy peronów i przejść podziemnych – informuje za pośrednictwem UD Wawer Robert Lis, Zastępca Dyrektora w Biurze Zarządu Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Na przystanku Warszawa Gocławek widoczny jest już nowy peron pod wiaduktem na ul. Marsa. Budowane przejście podziemne będzie mieć pochylnie i schody z dojściem na peron, natomiast windy mają ułatwić wejście na wiadukt.

Trwa także przebudowa peronu Olszynka Grochowska. Remontowana jest wiata przystankowa, nad torami powstanie nowa kładka wyposażona w windy. Pomiędzy przystankiem Warszawa Olszynka Grochowska a Warszawą Gocławek, powstaną przejścia do rezerwatu Olszynka Grochowska. W budowie jest również nowy przystanek Warszawa Grochów usytuowany w pobliżu ul. Szaserów.

System dynamicznej informacji pasażerskiej

Zarówno na przystanku Olszynka Grochowska, jak i na przystanku Warszawa Grochów, pojawi się system dynamicznej informacji pasażerskiej z informacjami o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Zakończenie zasadniczych prac na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer planowane jest na koniec roku 2023.

Prace na odcinku Wawer – Otwock

Trwają przygotowania do przebudowy odcinka Warszawa Wawer – Otwock. Dokumentacja projektowa jest już opracowana, pozyskiwane są niezbędne decyzje środowiskowe. Inwestycja obejmuje budowę 20 podziemnych przejść dla pieszych w lokalizacjach wskazanych przez lokalne samorządy. Przebudowane będą stacje i przystanki: Warszawa Falenica, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów i Otwock Świder. Przejścia podziemne mają zapewnić bezpieczne przemieszczanie się na perony. Wszystkie obiekty będą dostosowane do osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na peronach będzie zainstalowany system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Lepszą komunikację drogową mają zapewnić bezkolizyjne skrzyżowania w Falenicy, Radości, Józefowie oraz na ul. Werbeny-Brucknera.

/om/
Źródło: PKP PLK
Foto: UD Wawer

gazeta Mieszkaniec
Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniecerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content