Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w Warszawie dofinansowanych zostanie w sumie 39 projektów kwotą 1,8 mln zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Jak zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, na kwietniowym posiedzeniu sejmik województwa mazowieckiego przyjął listy beneficjentów czterech ważnych dla mieszkańców Mazowsza programów wsparcia. – Będą one kolejnym impulsem rozwojowym dla wielu mazowieckich miejscowości. Dofinansowanie z budżetu województwa pomoże w realizacji wielu projektów w sołectwach czy Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wesprzemy również działania na rzecz poprawy jakość powietrza i mikroklimatu. Jestem przekonany, że środki przeznaczone na ten cel, wraz ze znowelizowaną uchwałą antysmogową, pomogą nam w przyszłości oddychać czystszym powietrzem na terenie całego Mazowsza.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w Warszawie dofinansowanie w wysokości łącznie pół miliona złotych otrzyma 28 inwestycji.

– Rodzinne ogrody działkowe od dziesięcioleci stanowią bardzo ważny element krajobrazu naszych miast. To często setki hektarów pielęgnowanej przez działkowców zieleni która w toku postępującej urbanizacji miast staje się często oazą wolną od zabudowy. Społeczność działkowców to setki tysięcy osób, które społecznie dbają by „zielone płuca“ mazowieckich miast wciąż były w dobrej kondycji. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej jako jedyny w Polsce realizuje samorządowy instrument wsparcia działkowców. Każdego roku kilkadziesiąt ogrodów działkowych z Mazowsza, w tym kilkanaście z Warszawy otrzymuje poważne wsparcie finansowe. Projekty realizowane przez działkowców są różne, od nowego ujęcia wody przez remonty pomieszczeń wspólnych do nowych nasadzeń zieleni. Łączy je jedno: bez wsparcia sejmiku Mazowsza nie byłyby możliwe do realizacji – zaznacza Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący klubu radnych koalicji obywatelskiej w sejmiku województwa mazowieckiego.

Dofinansowane zostały:
– remont alei głównej Nr 1 etap 1 w ROD „Jedność” – 20 tys. zł;
– remont dachu Domu Działkowca w RODFort Szczęśliwice” – 20 tys. zł;
– renowacja rowów melioracyjnych w ROD „Wodniak” – 10 tys. zł;
– remont wnętrz i elewacji Budynku Ogrodowego ROD „Syrena” – 20 tys. zł;
– wymiana linii zasilającej rozdzielnice 14/15/16 na „Dużym ogrodzie” oraz wymiana linii zasilającej rozdzielnice na „Małym ogrodzie” w ROD „Wilanów” – 20 tys. zł;
– remont i modernizacja Domu Działkowca w celu pełnego zaspokajania potrzeb administracyjnych, integracyjnych, edukacyjnych i sanitarnych wszystkich działkowców ROD „Zdrowie” – 12 tys. zł;
– remont świetlicy ROD „Zorza” – 5,8 tys. zł;
– elektryfikacja ROD „Wiarus” – 20 tys. zł;
– wymiana ogrodzenia zewnętrznego od strony K. Zycha w ROD „Raj” – 8,4 tys. zł;
– wymiana części ogrodzenia wraz z wymianą bram i furtek w ROD „Avia” – 20 tys. zł;
– wykonanie remontu budynku administracyjnego oraz wykonanie remontu toalety w budynku administracyjnym w ROD „im. W. Warneńczyka” – 14,8 tys. zł;
– wymiana ogrodzenia zewnętrznego od ul. Lewinowskiej w ROD „Wypoczynek” – 20 tys. zł;
– remont i wyposażenie wnętrz Domu Działkowca w ROD „Ursynów” – 20 tys. zł;
– naprawa zniszczonej infrastruktury drogowej i parkingowej na terenie ROD „im. Stefana Starzyńskiego” – 20 tys. zł;
– wymiana ogrodzenia w ROD „Groty” – 20 tys. zł;
– przyłączenie ogrodu ROD „BUDOWLANI II” do miejskiej sieci wodociągowej – 20 tys. zł;
– budowa studni głębinowej o głębokości nie przekraczającej 30 m i średnicy 160-200 mm wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji i rozbudowa automatyki w ROD „Radiowo-Fosa I” – 20 tys. zł;
– modernizacja drogi dojazdowej na odcinku brama główna – budynek administracji w ROD „Lotnik” – 20 tys. zł;
– modernizacja infrastruktury dystrybucji energii na terenie ROD „Promyk” – 20 tys. zł;
– rozbudowa instalacji elektrycznej w ROD „Ogrodnik” – 20 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ROD „Zwarynek” – 20 tys. zł;
– budowa instalacji monitoringu wizyjnego (CCV) na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POMPA” w Warszawie – 20 tys. zł;
– modernizacja sieci energetycznej ROD „OWOC” – 20 tys. zł;
– budowa alejek w ROD „Sigma-Bartycka” – 20 tys. zł;
– montaż kamer monitoringu wraz z oprogramowaniem na bramach wejściowych do Ogrodu oraz na terenie przed biurem Zarządu w ROD „Park dolny” – 9 tys. zł;
– adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro zarządu w ROD „im. Aleksandry Piłsudskiej” – 20 tys. zł;
– modernizacja sali świetlicy w ROD „Zelmot” – 20 tys. zł;
– rozbudowa infrastruktury ogrodowej polegającej na renowacji drogi dojazdowej w ROD „Sady Żoliborskie” – 20 tys. zł.

Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, coraz częściej szukamy spokoju i kontaktu z przyrodą. – To dobrze, że coraz więcej osób prowadzi aktywny styl życia na świeżym powietrzu. Wspieramy ogródki działkowe, a to poprawia jakość wypoczynku i rekreacji mieszkańców Mazowsza.

Z kolei radna województwa mazowieckiego Katarzyna Bornowska podkreśla, że udzielając wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego, w tym m.st. Warszawy, m.in. na budowy lub modernizacje infrastruktury ogrodowej samorząd województwa mazowieckiego realnie wpływa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców oraz społeczność lokalną.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W Warszawie dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 1 mln zł.

– Konsekwentnie robimy co możliwe, aby walczyć ze smogiem, bo poprawa jakości powietrza to lepsza jakość życia mieszkańców – zaznacza wiceprzewodniczący sejmikowej komisji ochrony środowiska Bartosz Wiśniakowski. – Realizując tegoroczny program „Mazowsze dla czystego powietrza” pomagamy gminom wiejskim i miejskim w realizacji konkretnych zadań jak: kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej, wsparcie organizacyjno-techniczne w działaniach krótkoterminowych, zakup i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, inwestycyjne ograniczanie niskiej emisji, czyszczenie ulic na mokro w miastach. Z satysfakcją odnotowuję, że niektóre z zadań przewidzianych do dofinansowania tym instrumentem wsparcia, zostały uwzględnione w wyniku poprawki budżetowej, którą zgłosiłem w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej do tegorocznego budżetu. Deklaruję, że w roku 2023 będziemy dążyć do podwojenia pomocy finansowej dla samorządów lokalnych.

Dofinansowane zostały:

– wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii – 139,6 tys. zł;
– projekt „Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic gminnych na terenie dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy” – 200 tys. zł;
– projekt „Czyszczenie ulic na mokro-mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych wraz ze zraszaniem na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w ramach realizacji zadania budżetowego – B/III/1/1/2 (letnie oczyszczanie ulic)” – 87,8 tys. zł;
– projekt „Mechaniczne zmywanie jezdni ulic m.st. Warszawy” – 200 tys. zł;
– czyszczenie ulic na mokro w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – 125 tys. zł;
– czyszczenie ulic na mokro w dzielnicy Wilanów w Warszawie – 100 tys. zł;
– kampania informacyjno-edukacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, w szczególności na temat możliwości uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania – 200 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 4 z Warszawy, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 308,2 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– przebudowa/modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II w Warszawie – 100 tys. zł;
– wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie – 100 tys. zł;
– zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym przy ul. S. Lentza w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – 48,2 tys. zł;
– kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie – 60 tys. zł.

Materiał promocyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content