Na skutek złożonego przeze mnie wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne,

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Na skutek złożonego przeze mnie wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne, w którym dotychczas nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do wyegzekwowania zapłaty. Komornik nie wykonał wnioskowanych przeze mnie czynności (ustalenia majątku dłużnika, skierowania zapytań do ZUS). Taki stan trwa ponad rok. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Na bezczynność komornika w postępowaniu egzekucyjnym służy skarga na przewlekłość postępowania przewidziana w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, której przepisy stosuje się także, gdy na skutek działania lub bezczynności komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej. Strona postępowania może wnieść skargę do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja, a gdy jest ona prowadzona w dwu lub więcej okręgach – do sądu, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20 000 złotych, nie mniej niż 500 złotych za każdy rok trwania postępowania.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content