Nagroda dla młodych

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego 2023

Można już zgłaszać kandydatów do IV edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy im. Tadeusza Mazowieckiego dla młodych osób, które działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

– Przyznając nagrodę jego imienia, chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych, a która w połączeniu z ich młodzieńczym zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę ważne. Tym samym, chcemy podkreślić znaczenie głosu młodego pokolenia i efektów włączenia go we wspólną przestrzeń działania, jaką jest miasto – czytamy na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

Nagradzane będą działania oraz projekty na rzecz miasta, wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka. W bieżącej edycji nagradzane będą te działania i projekty, które miały miejsce w roku 2022. Kapituła konkursu „Nagroda dla młodych” wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat. Kandydaci nie muszą mieszkać na terenie stolicy, ale działania muszą dotyczyć stolicy.

Zgłoszenia mogą dotyczyć jednej osoby, jak też kilku działających wspólnie i są przyjmowane do 11 października.

Kapituła konkursu

W kapitule konkursu „Nagroda dla młodych” znaleźli się przedstawiciele: Prezydenta m.st. Warszawy, Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, laureatki III edycji, a także przedstawicielka rodziny Tadeusza Mazowieckiego.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Każda osoba, która ukończyła 13 lat oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej np. rady szkół, samorządy uczniowskie, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy studentów, czy organizacje przedsiębiorców.

Jak można zgłosić kandydata?

Należy pobrać formularz, wypełniony należy przesłać do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej na adres Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Na kopercie dopisz „Nagroda dla młodych”. Formularz można także wypełnić online. W przypadku braku obu wymienionych możliwości, trzeba napisać maila na adres nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl

Co będzie oceniane?

Realizacja działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczności lokalnej. Wpływ jaki kandydat niesie na swoje najbliższe otoczenie bądź na społeczności lokalne na terenie Warszawy. Oceniana będzie także działalność i promocja na rzecz Warszawy.

Ogłoszenie wyników konkursu „Nagroda dla młodych”

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie trwać od 18 listopada do 1 grudnia 2023 r.

Tadeusz Mazowiecki patron konkursu „Nagroda dla młodych”

Tadeusz Mazowiecki Foto wikimedia Ireneusz S. WierzejskiTadeusz Mazowiecki (18.04.1927-28.10.2013) Podczas okupacji brał udział w tajnych kompletach. Po wojnie ukończył studia prawnicze. Był jednym z organizatorów Klubu Inteligencji Katolickiej. W maju 1977 rozpoczął działalność opozycyjną. Był rzecznikiem Komitetu Obrony Robotników., stał na czele Komisji Ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w negocjacjach z władzami. Osiągnięte Były redaktor „Tygodnika Solidarność”. Aresztowany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. W ośrodkach internowania spędził ponad rok. Uczestnik obrad „Okrągłego Stołu”. 24 sierpnia 1989 r. został Prezesem Rady Ministrów. W latach 1992-1995 specjalny wysłannik ONZ w Bośni i Hercegowinie. Przewodniczący Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności. Poseł trzech kadencji sejmu. Czuł odpowiedzialność za kraj i za ludzi. Cenił energię i pomysły młodych ludzi. Podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat.

/om

Źródło: UM
Foto: UM (konkurs), wikimedia/Ireneusz S. Wierzejski (Tadeusz Mazowiecki)


Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec

 error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content