Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy wręczone!

Za nami druga edycja Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy ustanowionej w 2016 roku przez Stowarzyszenie ŁADna Kępa. Wyróżniono najlepsze inwestycje budowlane wykonane z poszanowaniem charakteru Saskiej Kępy. Gazeta „Mieszkaniec” była patronem medialnym wydarzenia.

W konkursie zgłoszono łącznie dwadzieścia dziewięć inwestycji z lat 2016-2022 w pięciu kategoriach: „Nowa inwestycja”, „Modernizacja istniejącego budynku”, „Renowacja istniejącego budynku”, „Modernizacja wnętrza” oraz „Przestrzeń publiczna/zieleń”. Kapituła Nagrody po zapoznaniu się ze wszystkimi kandydaturami postanowiła nie przyznać Nagrody Głównej, ale wręczyć cztery równorzędne Nagrody Honorowe oraz siedem wyróżnień.

Nagrodę Honorową otrzymały następujące inwestycje:

  • w kategorii „Nowa inwestycja” za harmonijne wpisanie bryły budynku w przestrzeń Saskiej Kępy i twórcze nawiązanie do jej stylistyki i kolorytu – budynek wielorodzinny przy ul. Berezyńskiej 13 (projekt: arch. Marcin Grzyb MAG Architekci, inwestor: Luvemia sp. z o.o. sp. k.),
  • w kategorii „Modernizacja istniejącego budynku” za poszanowanie formy i stylistyki Saskiej Kępy przy modernizacji, dzięki której opuszczony przez dziesięciolecia budynek harmonijnie wpisał się w architekturę dzielnicy – budynek jednorodzinny z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku znajdujący się przy ul. Brukselskiej 1A (projekt: arch. Piotr Jurkiewicz Pracownia DJiO, inwestor: właściciel prywatny)
  • w kategorii „Renowacja istniejącego budynku” za dostrzeżenie powściągliwej elegancji kamienicy poprzez dbałość o wydobycie jej detali w duchu zabudowy końca lat 30. XX wieku – budynek wielorodzinny przy ul. Berezyńskiej 7 (projekt: arch. Paweł Cichocki Studio NAAP, inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Berezyńska),
  • w kategorii „Modernizacja wnętrza” nie przyznano nagrody.
  • w kategorii „Przestrzeń Publiczna” za pietyzm w przywróceniu urody zespołowi rzeźb i koncepcję ich nowego otoczenia – konserwacja rzeźb plenerowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” i rewitalizacja ich otoczenia (konserwacja sześciu marmurowych rzeźb – inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa”; zaś zagospodarowanie terenu wokół rzeźb to pomysł zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019).

Przyznane wyróżnienia:

ul. Berezyńska 46 – za trafne wpisanie w kontekst ulicy nowego budynku oraz nawiązanie współczesną formą do modernistycznej architektury Saskiej Kępy, a także oszczędne i celowe użycie materiałów oraz dostępny ze spiralnych schodów, użytkowy taras na dachu;

ul. Berezyńska 46

ul. Francuska 47 – za podjęcie niełatwej próby przywrócenia pierwotnego obrazu architektury obiektu reprezentującego powojenny modernizm, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu tworzącego „bramę Saskiej Kępy”. Za renowację przeprowadzoną w obliczu złożonych uwarunkowań, kiedy finalny rezultat musi stanowić wypadkową licznych, nie zawsze zbieżnych interesów;

ul. Francuska 47

ul. Paryska 27 – za udaną renowację elewacji budynku z poszanowaniem charakteru i detalu fasady;

ul. Paryska 27

ul. Walecznych 16 – za staranną renowację budynku, zachowanie jego oryginalnej kolorystyki, dbałość o renowację oryginalnych elementów dekoracyjnych, a także oryginalnej stolarki okiennej klatki schodowej oraz drzwi wejściowych;

ul. Walecznych 16

ul. Czeska 32 – za dochowanie staranności w wydobyciu cech powojennej, skromnej architektury mieszkaniowej z poszanowaniem kontekstu ulicy Czeskiej;

ul. Czeska 32

ul. Saska – za remont odcinka pomiędzy al. Jerzego Waszyngtona a ul. Zwycięzców – za uporządkowanie ciągu ulicy Saskiej od Al. Waszyngtona do ul. Zwycięzców. Nowe nasadzenia zieleni wysokiej, krzewów i kwiatów po usunięciu płyt chodnikowych w narożnikach ulic i innych miejscach, co poprawiło bezpieczeństwo pieszych i wpłynęło na estetykę ulicy.

ul. Saska

„Park Angielski” – teren pomiędzy ul. Bora-Komorowskiego a Wałem Miedzeszyńskim położony na granicy Saskiej Kępy i Gocławia – za aranżację dzikiego terenu z poszanowaniem jego naturalnego charakteru. Za społeczny wysiłek włożony w jego powstanie i udostępnienie mieszkańcom jako teren przyrodniczo-rekreacyjny.

MK, fot. Ewa Brykowska-Liniecka, Magdalena Browarska-Popiołek 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content