NFZ zaleca wstrzymanie planowych zabiegów w szpitalach

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenie dla szpitali, aby ograniczyły do minimum lub zawiesiły planowe świadczenia. Chodzi o zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii i pozyskanie dzięki temu dodatkowych łóżek dla pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej.

– Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – wyjaśnia NFZ i precyzuje, że zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

1. przeprowadzenia diagnostyki,
2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
• endoprotezoplastyki dużych stawów
• dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
• zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
• pomostowania naczyń wieńcowych
• zabiegi wewnątrzczaszkowe
• dużych zabiegów torakochirurgicznych
• nefrektomii
• histerektomii.

Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
– Jednocześnie przypominamy, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia oraz potencjalne skutki –  

Zobacz również:  Zaprojektuj Warszawską Kartę Miejską