Nie chcą strefy płatnego parkowania

Po odstąpieniu od wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie kolejna grupa mieszkańców, tym razem z Pragi Północ, sprzeciwia się wprowadzeniu tego typu rozwiązania na terenie swojej dzielnicy.

O tym, że SPPN ma zostać wytyczona w rejonie placu Hallera zdecydowała w czerwcu tego roku Rada Miasta. Zgodnie z uchwałą strefa ma pojawić się w tej części Pragi Północ od stycznia 2023 r. Gdy Zarząd Dróg Miejskich zaczął wytyczać miejsca postojowe okazało się, że ich liczba nie jest satysfakcjonująca, przynajmniej dla części mieszkańców. – Tylko na jednej z ulic osiedla Praga II, ulicy Darwina, aż 83 proc. mieszkańców zostało z dnia na dzień pozbawionych prawa do posiadania własnego samochodu. Trudno się dziwić takim działaniom, jeśli w konsultacjach społecznych wzięło udział niespełna 100 osób, co oznacza 0,6 proc. mieszkańców osiedla zamieszkanego przez blisko 15 tys. osób – mówi Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga-Północ ze stowarzyszenia Kocham Pragę.
Cześć mieszkańców osiedla Praga II postanowiła napisać petycję do miejskich radnych z wnioskiem o uchylenie uchwały wprowadzającej Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. „Działania prowadzone przez urzędników ZDM odebrały mieszkańcom możliwość korzystania z prywatnych samochodów. Następstwem tych działań są sytuacje konfliktowe, w których zmotoryzowani mieszkańcy zostali zmuszeni do walki o miejsca parkingowe. Przykładem jest ul. Karola Darwina, przy której 83 proc. mieszkańców zostało z dnia na dzień pozbawionych prawa do posiadania własnego samochodu, bo urzędnicy ZDM zmienili zasady parkowania” – czytamy w petycji.

Mieszkańcy uwagi mają także co do samych konsultacji społecznych.

„Spotkanie nie zostało zorganizowane na obszarze planowanej SPPN, np. w siedzibie głównej Domu Kultury Praga przy ul. Dąbrowszczaków, tylko w jego filii przy ul. Strzeleckiej. Filia znajduje się w innej części dzielnicy. Prezentację przygotowaną przez ZDM na portalu YouTube obejrzało 50 osób. W spotkaniu na platformie Zoom uczestniczyło 30 osób. Głównie były to te same osoby, które wcześniej śledziły prezentację na portalu YT. W trakcie tych spotkań moderatorzy unikali odpowiedzi na najważniejsze pytania mieszkańców, m.in. ile jest obecnie miejsc parkingowych na Pradze II, ile ich będzie po wprowadzeniu SPPN i jakie jest obecnie zapotrzebowanie mieszkańców osiedla Praga II. Nie przedstawiono pełnych danych, co do skali planowanych zmian oraz ich rzeczywistego oddziaływania, a podczas dyskusji i sesji pytań udzielano na ten temat odpowiedzi niekonkretnych i wymijających” – przekonują.

Strefa płatnego parkowania na Pradze Północ obejmie łącznie 63 ulice, aleje oraz place mające status drogi publicznej. Wprowadzony zostanie również na części arterii ruch jednokierunkowy. Temat petycji poruszony zostanie w komisjach Rady Miasta st. Warszawy. O tym, czy radni przychylą się do głosu części mieszkańców przekonamy się podczas najbliższych posiedzeń.

MKerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content