(Nie) wystarczająco dobry ojciec

W okresie od 8 do 23 czerwca 2020 r. skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie uczestniczyli w programie resocjalizacji z zakresu integracji rodzin „(Nie) wystarczająco dobry ojciec”, realizowanym przez kadrę tutejszego Aresztu.

Większość skazanych mężczyzn przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie to ojcowie, którzy poprzez odbywanie kary pozbawienia wolności nie mogą prawidłowo wywiązywać się z roli ojca. Głównym aspektem bycia rodzicem-ojcem jest zapewnianie bezpieczeństwa przez bycie wrażliwie wspierającym, a zarazem stawiającym wyzwania towarzyszem w sytuacjach, gdy wzbudzony jest system eksploracji dziecka. Swoiste zadania, jakie w ramach tej roli przypisuje się ojcom to przekazywanie wiedzy, udzielanie porad, oferowanie dziecku nowych doświadczeń przy zapewnieniu mu wsparcia, stawianie wyzwań wymagających zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia już posiadanych, a także włączanie dziecka w doświadczenia wywołujące silne emocje, przy równoczesnym zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa przez swoją obecność. Skazani przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej przey współpracy z wychowawcami starają się choć w najmniejszym stopniu stawić czoła wyzwaniu jakim jest bycie ojcem w więzieniu. Skazani zatrudnieni odpłatnie część wynagrodzenia przeznaczają na spłatę zobowiązań alimentacyjnych. W czasach kiedy nie było obostrzeń skazani mogli korzystać z nagród w formie bezdozorowego widzenia poza terenem jednostki lub zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru. W jednostkach penitencjarnych czerwiec tętnił życiem dziecięcych uśmiechów, organizowane były spotkania w ramach których skazani mogli być razem z rodziną i swoimi dziećmi. Ten dzień nabierał wyjątkowo uroczystego wymiaru w miejscach takich jak zakłady karne. Bo chodź przebywający w nich więźniowie to przestępcy odsiadujący karę za bardziej lub mniej poważne przestępstwa, to jednocześnie duża ich część ma w tym wyjątkowym dniu kogoś, kto czeka za murami i bez względu na wszystko chce się przytulić i powiedzieć – kocham cię tato…

Z związku z Dniem Ojca 2020 karda Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przygotowała program “(Nie) wystarczająco dobry ojciec”, w ramach którego skazani wykonali indywidualne książeczki z bajkami dla swoich dzieci. Zbiór bajek napisanych przez ojców został przesłany do dzieci i jest przykładem na to, jak bardzo potomstwo jest ważne w ich życiu.

W więzieniu Dzień Ojca to wyjątkowy dzień kiedy to tatusiowie dają prezenty czekającym na niech dzieciom.

 

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 15(807) ROK XXXI
Następne wydanie 31.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content