Niedawno zmarł mój ojciec, który był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Niedawno zmarł mój ojciec, który był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Przed utratą pracy nie spełniał warunków do uzyskania renty ani emerytury.

Na stałe przebywam za granicą, gdzie pracuję. Tata poza mną nie miał innych członków rodziny. Czy przysługuje mi prawo do zasiłku pogrzebowego?

Jak stanowi art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: 1. ubezpieczonego, 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę, 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, 4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

Kluczowe pozostaje ustalenie, czy w chwili śmierci Pański tata pobierał zasiłek dla bezrobotnych, gdyż takie osoby w myśl ww. przepisu traktuje się jak ubezpieczone.
W przeciwnym razie, z uwagi na to, że Pana ojciec nie spełniał też pozostałych warunków, nie ma Pan prawa do zasiłku pogrzebowego.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content