Niewybuchy na Białołęce

moździerz 1Skład 42 pocisków moździerzowych odkryli 8 lipca robotnicy podczas budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Sprawnej 35a, gdzie trwa adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej. Natychmiast po zgłoszeniu niebezpiecznego znaleziska miejsce zostało zabezpieczone przez policję, a następnie całe gniazdo amunicji zostało usunięte przez saperów z Kazunia. Pociski znajdowały się na głębokości 1,5 m.

Aby mieć pewność, że teren wokół szkoły jest bezpieczny i nie zawiera więcej groźnych pozostałości po II wojnie światowej Zarząd Dzielnicy Białołęka podjął decyzję o sprawdzeniu i ewentualnym oczyszczeniu terenu przez certyfikowaną firmę świadczącą usługi saperskie.

W adaptowanym na potrzeby szkoły podstawowej obiekcie przy ul. Sprawnej 35a w nowym roku szkolnym znajdzie się filia Szkoły Podstawowej nr 154. Budynek pomieści ok. 200 dzieci – wszystkie klasy II i dwie klasy III.