Noszenie aparatu a praca zawodowa

Strefa Słuchu Foto Strefa Słuchu

Problemy ze słuchem nie dotyczą wyłącznie osób w podeszłym wieku. Chociaż to seniorzy są najczęściej kojarzeni z trudnościami w percepcji dźwięków, coraz więcej młodych, aktywnych zawodowo osób zmaga się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą osłabienie słuchu. Oto kilka wskazówek, jak efektywnie funkcjonować w pracy z aparatem słuchowym i utrzymywać owocną współpracę z kolegami, czerpiąc jednocześnie pełnię zadowolenia z realizowanych zadań.

Niedosłuch – wyzwania na ścieżce kariery

Stabilne zatrudnienie i finansowa samodzielność ma ogromny wpływ na ogólny dobrostan. Jednak dla osób z niedosłuchem, które albo nie używają aparatu słuchowego, albo korzystają z źle dobranego urządzenia, poruszanie się po rynku pracy może stanowić poważne wyzwanie.

Zarówno udział w spotkaniach grupowych, jak i uczestnictwo w szkoleniach czy warsztatach, a nawet samodzielne wykonywanie zadań w hałaśliwym otoczeniu, może być dla niedosłyszących poważnym wyzwaniem. Szum rozmów kolegów z pracy, dźwięki działających sprzętów biurowych czy miejski gwar dobiegający z zewnątrz to tylko fragment akustycznego tła typowego dla miejsca pracy. Dla osoby z niedosłuchem, codzienne zadania, które dla innych są rutyną, mogą stać się nadmiernym obciążeniem. Skupienie się na słuchaniu i zrozumieniu mowy wymaga dużej ilości energii, co może prowadzić do chronicznego wyczerpania. Spadek produktywności i negatywne postrzeganie umiejętności pracownika z niedosłuchem mogą wpływać na obniżenie satysfakcji z pracy i ograniczać możliwości awansu zawodowego, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na stan portfela.

Jakie są podstawowe zasady pracy przy niedosłuchu?

Efektywne działanie w środowisku pracy nie musi być zmaganiem z przeciwnościami. Odpowiednio zaplanowana strategia może znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie, znacznie podnieść wydajność pracy oraz pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z kolegami z pracy.

Otwartość i szczerość wobec środowiska – strategie komunikacyjne

Dla wielu osób z niedosłuchem, rozmowa o swoich ograniczeniach z innymi może wydawać się trudna, ale korzyści płynące z informowania współpracowników o swojej sytuacji są bezcenne. Uświadomienie otoczeniu własnych trudności jest kluczem do efektywnej komunikacji. Bez tego ryzykujemy błędne oceny i nieporozumienia – inni mogą myśleć, że ignorujemy pytania lub próby kontaktu. Natomiast częste proszenie o powtórzenie wypowiedzi może być błędnie interpretowane jako brak skupienia na pracy.

Wyrażanie własnych potrzeb komunikacyjnych

Jest ono ważne, aby jasno komunikować współpracownikom, jak mogą nam pomóc – na przykład prosząc o mówienie wyraźniej, przesyłanie kluczowych informacji e-mailem czy zwracanie się do naszego „lepszego ucha”. Takie prośby są zazwyczaj proste do spełnienia i wymagają tylko odrobiny zrozumienia i empatii, której, niespodziewanie dla niektórych, ludzie często są skłonni udzielić. Nierzadko współpracownicy chcą pomóc, ale po prostu nie wiedzą jak. Szczere wyrażanie własnych potrzeb służy zarówno osobie z niedosłuchem, jak i całemu zespołowi. Interakcje z osobą z niedosłuchem mogą wywoływać niepewność u niektórych współpracowników. Chęć pomocy może być czasem hamowana przez obawę przed niezamierzoną krzywdą lub nadopiekuńczością. Dlatego nie warto czekać na oferty pomocy, lecz aktywnie wskazywać, jakie działania mogą być dla nas korzystne. Nie chodzi o przejmowanie naszych obowiązków, ale o drobne gesty, jak choćby sygnalizowanie przez osobę siedzącą obok, że ktoś wzywa nas z innego końca biura.

Świadomość swoich praw

Prawa pracownicze osób z niepełnosprawnością są określone w Kodeksie pracy oraz w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ta druga zawiera konkretne regulacje odnośnie do takich kwestii jak godziny pracy, urlopy wypoczynkowe czy zwolnienia lekarskie. Osoby z niedosłuchem mają prawo wnioskować o wprowadzenie pewnych udogodnień, takich jak dostosowanie metod komunikacji. Znajomość przepisów dotyczących maksymalnego czasu pracy, przewidzianych przerw czy dodatkowego urlopu jest niezwykle wartościowa.

Zaawansowane aparaty słuchowe i technologie audiologiczne

W przezwyciężaniu zawodowych ograniczeń wynikających z niedosłuchu, nieocenione okazują się nowoczesne aparaty słuchowe. Urządzenia te oferują szereg funkcji ułatwiających komunikację nawet w najbardziej hałaśliwym środowisku. Pozwalają na uczestnictwo w rozmowach grupowych, wyodrębnianie poszczególnych głosów, słuchanie na odległość, redukcję szumów tła.

Najnowsze generacje aparatów słuchowych wyposażone są w technologię Bluetooth, co pozwala na ich dyskretne i wygodne sterowanie za pomocą smartfona, a także w systemy automatycznie dostosowujące się do zmieniających się warunków akustycznych. Innowacyjne są również aparaty zasilane akumulatorami litowo-jonowymi, które eliminują potrzebę częstej wymiany baterii i gwarantują długotrwałe użytkowanie. Dodatkowo na rynku dostępne są miniaturowe mikrofony, które można przypiąć do ubrania rozmówcy, co jest szczególnie przydatne podczas spotkań biznesowych, telekonferencji czy uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach.

Wybór odpowiednich funkcji aparatu słuchowego

Wybierając aparat słuchowy, należy zwrócić uwagę na to, czy posiada on funkcję redukcji szumów. Jest to cecha, która może znacząco poprawić jakość słyszenia w miejscu pracy. Dzięki niej, aparat jest w stanie wyodrębnić mowę od dźwięków tła, co jest szczególnie ważne w głośnych środowiskach, takich jak otwarte przestrzenie biurowe czy miejsca o dużym natężeniu ruchu. Nowoczesne aparaty słuchowe oferują także różnorodne programy, które są przystosowane do konkretnych sytuacji akustycznych. Można wybrać specjalny program, który najlepiej sprawdzi się podczas słuchania w hałasie, inny, gdy prowadzisz rozmowy telefoniczne, lub taki, który ułatwi komunikację w cichym pomieszczeniu. Możliwość zmiany programu w zależności od otoczenia jest nieoceniona, gdyż pozwala na maksymalne dostosowanie aparatu do aktualnych potrzeb słuchowych.

Łączność bezprzewodowa, pilot lub aplikacja

Technologia Bluetooth w aparatach słuchowych otwiera nowe możliwości. Dzięki niej możemy bezprzewodowo połączyć się z różnymi urządzeniami, jak smartfony czy komputery, co ułatwia odbieranie telefonów, słuchanie muzyki czy uczestnictwo w wideokonferencjach bez potrzeby zakładania dodatkowych słuchawek. To udogodnienie jest praktyczne i pozwala zachować dyskrecję, co w miejscu pracy jest często pożądane.

Kontrolowanie ustawień aparatu słuchowego może być jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne, jeśli wykorzystujemy do tego pilota lub aplikację mobilną. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki akustyczne i dostosowanie aparatu do nowych sytuacji bez konieczności przerywania pracy. Może to być szczególnie użyteczne w dynamicznym środowisku pracy, gdzie szybkość adaptacji jest kluczowa.

Materiał promocyjny Strefa Słuchu

Foto: Strefa Słuchu

gazeta Mieszkaniec, Warszawski Lokalny Portal Informacyjny Mieszkaniec, warszawskie informacje

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content