Nowe przepisy obowiązujące pieszych

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Wiem, że 1 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowych zasad, jakie będą obowiązywały pieszych przechodzących przez jezdnię. Jak mam się teraz zachować?

1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami już nie tylko piesi znajdujący się na przejściu dla pieszych, ale i  ci, którzy się do niego zbliżają, a dokładnie na nie wchodzą mają pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Skutkiem zmiany jest nałożenie na kierowców pojazdów obowiązku ustąpienia pierszeństwa pieszym już w chwili ich wchodzenia na przejście, co nie oznacza, że w związku z tym pieszy zyskał dodatkowe uprawnienia. 

Ustawodawca niestety nie precyzuje, co oznacza „pieszy wchodzący na przejście dla pieszych”. Przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje pewną aktywność po stronie pieszego uzewnętrzniającą jego zamiar przejścia przez to przejście i za razem obejmuje upewnienie się w zakresie możliwości bezpiecznego wejścia na przejście. Tym samym wyraźnie odróżniono pojęcie „oczekiwania na możliwość przejścia przez przejście dla pieszych”, które tejże aktywności nie zakłada.

Należy podkreślić, że pieszego nadal obowiązuje zakaz wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi czy przebiegania przez jezdnię. Zabrania się także zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Powyższe regulacje skutkują tym, że pieszy może wejść na przejście wyłącznie wówczas kiedy jadące drogą pojazdy zatrzymają się w celu ustąpienia pieszemu pierwszeństwa.

Ponadto pieszy jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, już nie tylko podczas przechodzenia, ale również podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko.

Oznacza to obowiązek czujnej i bacznej obserwacji sygnałów świetlnych oraz innych uczestników ruchu, zachowania zwiększonej uwagi i dostosowanie zachowania do warunków zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

W związku z powyższym ustawodawca dodał przepis zakazujący korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Na koniec wspomnieć należy o regulacji pozwalającej na przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych a mianowicie wówczas, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to możliwe tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Zasada odstępstwa od obowiązku korzystania z przejścia dla pieszych nie ma zastosowania na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku, a także w przypadku istnienia wysepki dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content