Nowe stacje III linii metra – wiemy już, gdzie mają powstać!

Nowe stacje III Linii Metra – Wiemy już, gdzie mają powstać!

Trwają wstępne prace nad projektem III linii metra w Warszawie. Zaplanowano już lokalizację sześciu stacji. Mają być nowoczesne, ładne i ekologiczne. Ogłoszenie przetargu na realizację zaplanowano na 2023 rok.

Rośliny na wejściach do metra

III linia warszawskiego metra ma mieć długość 8,1 km i zaczynać się na istniejącej już stacji „Stadion Narodowy”. W pierwszym etapie budowy powstać ma sześć stacji, w tym dwie węzłowe i cztery poboczne: „Dworzec Wschodni”, „Mińska”, „Rondo Wiatraczna”, „Ostrobramska”, „Jana Nowaka-Jeziorańskiego” oraz „Gocław”. W planach jest również wybudowanie odgałęzienia, które prowadzić będzie do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami stacje III linii metra mają być nowoczesne i proekologiczne, między innymi poprzez umieszczenia roślinności na zadaszeniach wyjść. Powtarzalne elementy architektury mają obniżyć koszty budowy.

Mamy już projekt koncepcyjny, raport wstępny pierwszego odcinka. A projektanci niebawem przystąpią do kolejnych prac, ustalania stref wpływu obiektów metra na budynki i oceny stanu technicznego budynków w strefie budowy. Całość tych prac zakończy się w połowie 2023 roku tak, aby w II kwartale można już było ogłosić przetarg na jego realizację – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Linia będzie projektowana w duchu najnowszych rozwiązań proekologicznych przy możliwie maksymalnym obniżeniu kosztów. Oznacza to roślinność na zadaszeniach wyjść ze stacji i zastosowanie powtarzalnych elementów architektury. Nacisk zostanie położony na jakość w najbliższym otoczeniu stacji. Będzie dużo stojaków rowerowych, a przeszklenia wiat będą jak najmniej ingerowały w zabytkowe otoczenie stacji.

Nowe stacje warszawskiego metra

Zaplanowano już lokalizację sześciu stacji projektowanej III linii metra oraz prowadzących do nich wejść.

Stacja „Dworzec Wschodni” – powstanie w przy ulicy Kijowskiej na Pradze Północ tuż przy budynku Dworca Warszawa Wschodnia. Plan zakłada, że będzie miała ona aż trzy kondygnacje podziemne oraz jedną nadziemną.

Stacja „Mińska” – zlokalizowana ma być pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską na Pradze Południe, obok toru kolarskiego „Nowe Dynasy” i Stadionu Podskarbińska. Wejścia mają znajdować się bardzo blisko peronu – wyjątkiem jest jedno z dwóch zaplanowanych wejść od strony północnej, które ma zapewnić podziemny ciąg komunikacyjny pod ulicą Mińską.

Stacja „Rondo Wiatraczna” – według planu powstać ma pod wschodnią częścią Ronda Wiatraczna i dalej wzdłuż pod ulicą Grochowską na Pradze Południe. Ma mieć aż cztery kondygnacje podziemne. W przypadku tej stacji z pewnością sporym wyzwaniem jest zaplanowanie wejść. Jest to bowiem obszar w pełni zurbanizowany Na terenie ronda znajdują się tory tramwajowe, przystanki, przejścia dla pieszych.

Stacja „Ostrobramska” – znajdzie się pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką i gen. Augusta Emila Fieldorfa – „Nila” na Pradze Południe. Plany zakładają, że składać się będzie z trzech kondygnacji podziemnych, a prowadzić do niej będzie pięć wejść.

Stacja „Jana Nowaka-Jeziorańskiego” – zgodnie z założeniem znajdzie się pod ulicą gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” na Pradze Południe, między skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jeziorańskiego oraz skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Jerzego Bukowskiego / gen Leopolda Okulickiego. Stację projektuje się jako obiekt o trzech kondygnacjach podziemnych.

Stacja „Gocław” – powstanie pod ulicą gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” na Pradze Południe, za skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego. Według założeń ma składać się z trzech kondygnacji podziemnych i posiadać co najmniej cztery wejścia (opcjonalnie będzie ich sześć). /jn/

Źródło i zdjęcie: Urząd m.st. WarszawyBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 23(814) ROK XXXI
Następne wydanie 20.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content