Nowe stanowisko wieloosobowe do spraw zabytków Pragi


Fot. Gazeta Mieszkaniec CC BY ND

11 października 2021 r. pojawiło się zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 411 „w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Warszawie”.

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, w regulaminie WUOZ, pojawił się punkt dotyczący utworzenia samodzielnego stanowiska wieloosobowego do spraw zabytków Pragi.

31 października 2021 r. na Facebooku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została opublikowana informacja Prof. dr hab. Jakuba Lewickiego, że na mocy zatwierdzonego regulaminu, nowe stanowisko zostanie utworzone.  Profesor Lewicki jest przekonany, że zabytki warszawskiej Pragi powinny być chronione  w sposób szczególny.

Nowe wieloosobowe stanowisko będzie miało za zadanie przeprowadzenie inspekcji zabytków znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz Praga Północ, a także prowadzenie postępowań administracyjnych co do zabytków nieruchomych obu dzielnic. Kontrola ma na celu sprawdzenie stanu zachowania zabytków.

Według profesora jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, które dotyczy zabytków Warszawy.

Będę informował o jego wdrażaniu, liczę także na pomoc społeczników i wszystkich osób, którym drogie są zabytki zarówno Pragi, jak i całej Warszawy – Prof. dr hab. Jakub Lewicki.

To bardzo dobra wiadomość zważywszy na katastrofalny stan budynków np. przy ul. Brzeskiej, o czym już pisaliśmy 5 października Kaloryfery są… a i tak będzie zimno! To nie jest awaria!

 


Zakres działania stanowiska do spraw zabytków Pragi, opublikowany w załączniku do zarządzenia nr 411 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2021 r.

Rozdział 4

Zakres działania komórek organizacyjnych

§ 29. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska wieloosobowego do spraw zabytków Pragi należy, w szczególności:

 1. przeprowadzanie inspekcji zabytków w celu stwierdzenia stanu ich zachowania oraz prawidłowości przechowywania oraz prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w odniesieniu
  do zabytków znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ i Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień w sprawach przewidzianych ustawą
  w odniesieniu do zabytków znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ
  i Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
 3. udział w komisjach dotyczących zasadności postępowań przy zabytkach znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ i Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień, opinii, uzgodnień na podstawie przepisów odrębnych w odniesieniu do zabytków znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ i Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
 5. współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw przez nie prowadzonych, w tym wsparcie merytoryczne oraz opiniowanie zagadnień związanych z zabytkami znajdującymi się na terenie Dzielnicy Praga-Północ i Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w sprawach prowadzonych przez pozostałe komórki organizacyjne.

Źródło: FB/mazowiecki.wojewodzki.konserwator.zabytkow, www.gov.pl
Fot. Gazeta Mieszkaniec CC BY ND 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content