Nowy biskup w DWP

Diecezja Warszawsko-Praska ma nowego biskupa. W miniony czwartek Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Romualda Kamińskiego biskupem koadiutorem naszej diecezji.

Do tej pory ksiądz biskup pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej.

Nowy biskup zna specyfikę Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdyż przed laty pracował w otwockiej parafii Matki Bożej Królowej Polski, był też administratorem Domu Arcybiskupów Warszawskich, a w 1992 roku, po utworzeniu Diecezji Warszawsko-Praskiej został kanclerzem Kurii biskupiej nowopowstałej Diecezji.