Nowy mural na Pradze Południe przypomina o niezwykłej Alinie Margolis-Edelman

Nowy mural na Pradze Południe przypomina o niezwykłej Alinie Margolis-Edelman

Na Pradze Południe powstał nowy mural, będący hołdem dla Aliny Margolis-Edelman w 101. rocznicę jej urodzin. Dzieło stworzone pod okiem znanego artysty Dariusza Paczkowskiego znajduje się na ścianie budynku transformatora spółki Stoen Operator, znajdującego się na terenie Liceum Francuskiego im. René Goscinnego i Państwowego Przedszkola nr 292 przy ulicy Walecznych 4/6. Okazją do odsłonięcia dzieła była 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, upamiętniana w ramach „Akcji Żonkile”.

Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpiło 19 kwietnia 2023 roku. Dzieło poświęcone jest Alinie Margolis-Edelman, lekarce pediatrze, uczestniczce powstania w getcie warszawskim oraz powstania warszawskiego oraz założycielce  Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Bohaterka muralu aktywnie działała również w organizacji „Lekarze bez Granic” oraz brała udział w stworzeniu francusko-polskiego stowarzyszenia „Pomoc Chorym w Polsce”. Jest pierwowzorem postaci Ali ze słynnego „Elementarza” Mariana Falskiego.

Mural poświęcony tej wspaniałej postaci jest pięknym hołdem pamięci ze strony polskich i francuskich dzieci, którym Alina Margolis-Edelman zawsze była oddana. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy zainicjowali ten projekt i mieli czynny udział w jego realizacji – powiedziała na uroczystym odsłonięciu dzieła Anne Lesage, dyrektorka Liceum Francuskiego im. René Goscinnego w Warszawie.

Mural powstał dzięki porozumieniu zawartemu między spółką Stoen Operator i społecznością szkolną Liceum Francuskiego im. René Goscinnego oraz Państwowego Przedszkola nr 292 w Warszawie. Jego twórcami są gimnazjaliści i licealiści szkoły francuskiej, którzy pracowali pod nadzorem Dariusza Paczkowskiego. Artysta od 1987 roku tworzy zaangażowane społecznie graffiti, murale i inne formy street artu. Jest jednym z założycieli Fundacji Klamra, która współtworzy w całej Polsce murale poświęcone m.in. równości i prawom człowieka. To jego dziełem był nieistniejący już mural przedstawiający portret Marka Edelmana, trzymającego w rękach symboliczny żonkil, znajdujący się na budynku przy ulicy Nowolipki 9.

Na odsłonięciu nowego muralu na Saskiej Kępie obecni byli m.in córka Aliny Margolis-Edelman, Anna Edelman wraz z dziećmi oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, Tomasz Kucharski. Wydarzenie wpisało się w tegoroczne obchody upamiętniające wybuch powstania w getcie warszawskim i jego uczestników.

/JPN/error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content