Nowy program rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy

Nowy program rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy

Foto: Urząd Miasta Warszawa, autor: Paweł Wiszomirski

Warszawski Ratusz przygotowuje nowy program rewitalizacji Pragi i Targówka, w ramach którego deweloperzy przez dwa lata nie będą otrzymywać zgody na budowę domów mieszkalnych na obszarze tych dzielnic. W ten sposób Miasto chce zabezpieczyć teren pod szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej na terenach najbardziej zdegradowanych. Ratusz właśnie rozpoczyna konsultacje z mieszkańcami tych rejonów.

Plan rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Warszawy

Obszary zdegradowane to miejsca w stolicy, w których brakuje szkół, przedszkoli, kin i innych ważnych obiektów użyteczności publicznej. Dokładne badania wykazały, że są to również rejony, w których wielu mieszkańców boryka się z różnymi problemami i korzysta z pomocy społecznej. Nowy program rewitalizacji stolicy ma zmienić tę sytuację, dzięki czemu poprawić ma się życie mieszkańców obszarów zdegradowanych.

Działania Ratusza obejmują trzy dzielnice: Praga-Północ, Praga-Południe oraz Targówek. Niestety na obszarze tych dzielnic nadal istnieją rejony, w których brakuje podstawowych udogodnień, takich jak placówki oświatowe. Stawianie kolejnych bloków mieszkalnych bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury tylko pogorszy sytuację, w jakiej obecnie znajdują się mieszkańcy.

Nowy program rewitalizacji Pragi i Targówka zakłada nie tylko wzbogacenie obszarów zdegradowanych o podstawową infrastrukturę. Priorytetem Ratusza jest również instalowanie centralnego ogrzewania i łazienek w każdym mieszkaniu komunalnym.

Z godnie z planem program rewitalizacji Warszawy ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Wtedy też urzędy wstrzymają wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla konkretnych obszarów rewitalizowanych terenów.

Postawisz szkołę, otrzymasz zgodę na zabudowę mieszkalną!

Nowy plan rewitalizacji Pragi i Targówka daje Miastu prawo pierwokupu nieruchomości przez dwa lata oraz możliwość zawieszenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy na dwa lata od momentu uchwalenia programu. Dotyczyć to będzie tylko zabudowy mieszkaniowej, a nie obiektów użyteczności publicznej. Jeżeli ktoś będzie chciał zbudować szkołę, biurowiec, sklep, będzie mógł to zrobić.

Co ciekawe nowy program rewitalizacji stolicy zakłada możliwość wydania zgody na budowę domów mieszkalnych w pewnych przypadkach, np. wtedy, gdy deweloper będzie dodatkowo finansował budowę szkoły. Taki inwestor musi ściśle współpracować z Ratuszem.

Jeden program rewitalizacji Warszawy się kończy, drugi zaczyna

Nowy program rewitalizacji stolicy nie jest pierwszym tego typu działaniem. W przyszłym roku dobiega końca Zintegrowany Program Rewitalizacji, który stołeczne miasto realizuje od 2015 roku.

W ramach tego programu przeprowadzono między innymi kompleksową modernizację 741 lokali mieszkaniowych. Kończące się prace okazały się jednak niewystarczające. Dlatego narodził się kolejny projekt rewitalizacji, który zgodnie z planem ma zostać przyjęty przez radnych w przyszłym roku.

Harmonogram konsultacji związanych z Nowym Programem Rewitalizacji Pragi i Targówka

Spotkania on-line:

  • 12 października godzina 18,
  • 14 października godzina 18,
  • 20 października godzina 18.

Debata o Pradze Północ:

  • 18 października – punkt konsultacyjny Klubokawiarnia Międzypokoleniowa, Stalowa 29, godzina 15-18,

Debata o Pradze Południe:

  • 21 października – punkt konsultacyjny Miejsce Akcji Paca 40, godzina 15-18

Debata o Targówku:

  • 21 października – punkt konsultacyjny Centrum Kultury i Aktywności, Siarczana 6, godzina 15-18,

Spotkanie podsumowujące:

  • 10 listopada – Centrum Kreatywności Targowa 56


 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 6 (822) ROK XXXII
Następne wydanie 6.04.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content