O zdrowiu na Mazowszu

„Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego” to tytuł konferencji prasowej zwołanej przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę.

Istotnymi priorytetami regionalnej polityki Mazowsza jest onkologia, choroby wewnętrzne, geriatria, psychiatria, neurologia i rehabilitacja. Realizowane będą przez modernizację istniejących placówek służby zdrowia, m.in. zaopatrywanych w nowoczesny sprzęt.

Społeczeństwo się starzeje, a średnia wieku wzrasta. Zmienia się też profil najczęstszych chorób, co wymaga dostosowania działań służby zdrowia do obecnych realiów. Dobrym dla pacjentów planowanym kierunkiem zmian jest doprowadzenie do tego, by pacjent miał w pobliżu miejsca zamieszkania możliwość diagnozy, terapii, a następnie rehabilitacji, zamiast jeździć na znaczne nieraz odległości od placówki do placówki.

Zwłaszcza choroby nowotworowe, na które zapada coraz więcej osób, wymagają zapewnienia szybkiej, nowoczesnej diagnostyki, a następnie kompleksowego leczenia o wysokim poziomie skuteczności. Trzeba zapewnić również rehabilitację, a w niektórych przypadkach opiekę paliatywną czy hospicyjną możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania chorego.

Inna grupa zadań to geriatria i opieka długoterminowa łączona z chorobami wewnętrznymi. Według danych Okręgowej Izby Lekarskiej obecnie pacjentami z województwa mazowieckiego opiekuje się zaledwie 30 geriatrów. Wzrostowi liczby specjalistów musi towarzyszyć wzrost liczby oddziałów i pododdziałów geriatrycznych w szpitalach, a także zapewnienie potrzebującym rozmaitych form opieki ambulatoryjnej i dziennej, nie wspominając o rehabilitacji pacjentów bardzo istotnej dla zachowania sprawności ruchowej, wpływającej korzystnie na ogólną kondycję osób starszych. Dostęp do tego rodzaju usług musi być zwielokrotniony i nieodległy, ponieważ konieczność dalekich dojazdów jest dla wielu starszych osób nie do pokonania. Łatwo dostępne ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci i całościowa opieka nad seniorami to jedne z ważniejszych zapowiadanych zmian. Zwłaszcza, że rehabilitacja dotyczy nie tylko pacjentów geriatrycznych, to także np. pacjenci kardiologiczni oraz po przebytych udarach.

Podczas konferencji położono też nacisk na zmianę podejścia do psychiatrii – tu częściowo zamiast leczenia stacjonarnego będą dostępne punkty opieki ambulatoryjnej i środowiskowej, m.in. poprzez tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nie zapomniano o działaniach profilaktycznych poprzez realizację programów edukacyjnych skierowanych do każdej z grup wiekowych, co może wpłynąć na obniżenie kosztów leczenia i nie tylko – obniży w skali województwa wysokość wypłacanych zasiłków chorobowych i niektórych świadczeń socjalnych.

Podczas konferencji dziennikarze nie uzyskali odpowiedzi na pytanie, czy w związku z tymi zmianami planowane jest zamykanie jakichś szpitali, obecnie działających na terenie naszego województwa.

Nam, pacjentom, zwłaszcza tym z mniejszych miast i terenów wiejskich, pozostaje trzymać kciuki za skuteczną i planową realizację tych śmiałych planów.

Elżbieta Golińska

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content