Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Parku Znicza

Z inicjatywy członków Rady Osiedla Grochów Południowy – od kilku lat mieszkańcy Witolina i dawnych Górek Grochowskich spotykają się w Parku Znicza przy pomniku poświęconym „Poległym za Ojczyznę Ofiarom Barbarzyństwa Niemieckiego 1939 -1945” – by uczcić pamięć poległych w II wojnie światowej.

W spotkaniu uczestniczyli – Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe Marcin Kluś, Prezes Zarządu sąsiadującej z parkiem Spółdzielni Mieszkaniowej OSTROBRAMSKA Dariusz Kujawa oraz okoliczni mieszkańcy.

Po wzruszających wspomnieniach Tadeusza Bukowińskiego, syna inicjatora wzniesionego w 1948 roku pomnika, i przypomnieniu biogramów poległych mieszkańców, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Pomnik został ufundowany po wojnie przez mieszkańców Górek Grochowskich dla uczczenia pamięci sąsiadów, którzy po wojnie nigdy do domów nie powrócili.