Obowiązkowa deklaracja o źródle ciepła

Od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków i lokali, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW mają obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Akcja jest ogólnopolska i jej głównym założeniem jest zlokalizowanie przestarzałych pieców oraz kotłów, a w przyszłości ich wymiana.

Deklarację o źródle ciepła należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy, od 1 lipca 2021 roku. Jednakże w przypadku nowo powstałego obiektu, czas jest znacznie krótszy i wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.

Najszybszą i najwygodniejszą formą złożenia pisma w dobie obostrzeń związanych z COVID-19 jest forma elektroniczna, wystarczy wysłać wniosek za pomocą systemu teleinformatycznego CEEB, przy użyciu Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Osoby preferujące tradycyjną formę komunikacji wypełniony dokument mogą wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie dzielnicy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Obowiązek złożenia pisma w budynkach wielorodzinnych spoczywa na osobie zarządzającą obiektem. Właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie. Wzór wniosku można pobrać ze strony CEEB, a wymagane są jedynie podstawowe dane:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby.
  2. Adres nieruchomości, w obrębie, której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
  3. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
  4. Numer telefonu.
  5. Adres e-mail.
 1.