Obowiązkowa nauka pierwszej pomocy na Białołęce!

Obowiązkowa nauka pierwszej pomocy na Białołęce!

Bywa tak, że świadkowie jakiegoś zdarzenia nie wiedzą jak zareagować, boją się lub mają nadzieję, że działania ratownicze podejmie ktoś inny. Życiowe doświadczenia pokazują, że dzieci (mimo młodego wieku) są osobami, które w sytuacjach zagrożenia potrafią być opanowane i zachować przysłowiową zimną krew.

W szkołach nie ma obowiązkowej nauki pierwszej pomocy. Należy zadać pytanie, czy nie warto wprowadzić tego typu zajęć do szkół? Jeżeli dzieci nauczą się pierwszej pomocy, jako osoby dorosłe nie będą stawać przed dylematem – pomóc czy czekać? Co będzie, jak wyrządzę komuś krzywdę? 

Od wielu lat na problem nauki pierwszej pomocy zwraca uwagę Jurek Owsiak. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy próbuje zainteresować nauką pierwszej pomocy Ministerstwo Oświaty. Owsiak chciałby, aby to było 12 godzin rocznie w atmosferze zabawy i wzajemnych interakcji. Działania i metody WOŚP w tym zakresie doceniła także Europejska Rada Resuscytacji.

Kodeks karny przewiduje karę za nieudzielenie pomocy.

Art. 162, mówi: „§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Są pierwsze dobre wiadomości: obowiązkową naukę pierwszej pomocy w klasach 1-3 we wszystkich szkołach dzielnicy Białołęka, zarządziła Izabela Ziątek, wiceburmistrz dzielnicy. Dzięki temu dzieci zdobędą wiedzę i umiejętności. W młodym, a także dorosłym życiu zamiast się bać, być może uratują ludzkie życie. Może nauczą kogoś, jak pomagać?

Odpowiedzialna za oświatę na terenie Białołęki wiceburmistrz Izabela Ziątek zarekomendowała wprowadzenie obowiązkowej nauki pierwszej pomocy w klasach I-III we wszystkich szkołach na terenie dzielnicy.

Skąd taki pomysł?

Wiedzieliśmy, że WOŚP organizuje szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, postanowiliśmy zbadać, które z naszych białołęckich szkół są w programie. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że część szkół była w projekcie od 2006 r., jednakże z różnych przyczyn, m.in. rezygnacji nauczycieli przeszkolonych w ramach projektu, zmian dyrektorów, szkoły zaprzestały realizacji projektu, pomimo tego, że WOŚP dawał możliwość przeszkalania nowych nauczycieli. Natomiast szkoły, które podjęły decyzję o kontynuacji projektu, szkolą uczniów do dziś. Z pozyskanych informacji wynika, że są bardzo zadowoleni ze współpracy z WOŚP, z poziomu przeprowadzanych szkoleń i otrzymanych materiałów. Szkolenia oraz materiały są systematycznie uzupełniane przez WOŚP zgodnie z potrzebami, jakie zgłaszają szkoły. Decyzja mogła być zatem jedna, zwrócić się do WOŚP z prośbą o wznowienie projektu „Ratujemy i Uczymy Ratować” w naszych szkołach. Jednym z naszych priorytetów jest wspieranie, tak licznej, jeśli chodzi o naszą dzielnicę liczbę dzieci i młodzieży. Chcemy jako dzielnica pomagać, kształtować i podawać rękę naszym młodym ludziom, aby Ci dalej mogli nieść pomoc innym. Naszym celem jest, aby w naszych szkołach do podstawy programowej zostały włączone lekcje z udzielania pierwszej pomocy, dlatego też nieodzowna w tym zakresie jest pomoc Fundacji – powiedziała Izabela Ziątek. – Jako Burmistrz zarekomendowałam, aby w naszych szkołach do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego zostały włączone lekcje udzielania pierwszej pomocy w klasach I-III. Nadzór nad wykonaniem Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” w szkołach, zleciłam, pracownikowi Wydziału Funduszy Unijnych – dodała.

Białołęckie szkoły oczekiwały takiej decyzji i przyjęły ją z dużą aprobatą.

Wszyscy dyrektorzy przystąpili do projektu dobrowolnie. Jestem przekonana, że aby projekt mógł odnieść sukces, nie może być w żaden sposób wymuszony. Już przy realizacji projektów unijnych, poznaliśmy naszych dyrektorów, że nie boją się wyzwań. Należy podkreślić, że projekty unijne są to bardzo trudne pieniądze, ogrom pracy, jaki został włożony w ich realizację, przerósł nasze i szkół oczekiwania, za co jestem bardzo wdzięczna nauczycielom i dyrektorom. To jest taki efekt domina – jak jest namacalna korzyść, to inne szkoły ciągną te niezdecydowane i tak właśnie jest i w tym projekcie. Myślę, że zaufanie, jakim obdarzyły nas szkoły, spowodowało, że nie ma mowy o przymusie, nauczyciele i dyrektorzy widzą efekty naszej współpracy z ogromnymi korzyściami dla naszych uczniów – zaznacza wiceburmistrz Ziątek.

Projekt ten może być dopiero początkiem, bowiem Izabela Ziątek sięga jeszcze dalej.

Naszym marzeniem jest, aby takie zajęcia zawitały również do naszych przedszkoli. Ucząc od najmłodszych lat wpajamy dzieciom nawyk pomagania, tak że pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym, a kolejne lata to utrwalanie. Obowiązkowa nauka nie idzie w las, zostaje z dzieciakami do końca życia i jest przydatna, bo życie jest pełne nagłych niebezpiecznych sytuacji, wypadków w domu, wypadków drogowych, kataklizmów czy chociażby tak blisko nas działań wojennych. Ta nauka od wczesnych lat podyktowana jest chociażby z tego względu, że do naszych placówek przedszkolnych i szkolnych uczęszcza bardzo dużo dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, rówieśnicy nie mogą się bać w przypadku, gdy ich np. kolega epileptyk dostaje nagłego ataku, w jaki sposób należy udzielić mu pierwszej pomocy – przekonuje wiceburmistrz Izabela Ziątek.

Już jutro w ramach projektu „Ratujemy i Uczymy Ratować” w Szkole Podstawowej nr 356 przeszkolonych zostanie 34 nauczycieli białołęckich podstawówek, a w środę niezbędną wiedzę uzyska kolejnych 34 pedagogów. Dzięki temu każda z 17 szkół znajdujących się na terenie Białołęki będzie miała po 4 nauczycieli, którzy poprowadzą zajęcia z pierwszej pomocy. Aby przyswoić całą potrzebną wiedzę, potrzebne jest jedynie 12 zajęć w ciągu roku. Następne dwa lata, zgodnie z projektem, to utrwalanie i budowanie nawyków.

Mamy nadzieję, że obowiązkowa nauka pierwszej pomocy dotrze również do szkół i przedszkoli w innych dzielnicach Warszawy.

/MK/OM, Lokalny Portal Informacyjny w Warszaawie/error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content