Obwodnica śródmiejska do raportu!

Poznaliśmy treść długo wyczekiwanego raportu z konsultacji społecznych dotyczących obwodnicy śródmiejskiej. Została uwzględniona większość uwag dotyczących odcinka na terenie Pragi Południe. Jednak zasadnicza uwaga, odnosząca się do przedłużenia tunelu przed skrzyżowaniem z ulicą Grenadierów, niestety na tym etapie prac planistycznych nie znalazła uznania.

Przypomnę, że planowany przez m.st. Warszawa brakujący fragment obwodnicy śródmiejskiej to trasa, która ma połączyć Grochów z Targówkiem. Kluczowym jej elementem jest tunel pod Rondem Wiatraczna. Przedstawiona przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) w czasie zeszłorocznych konsultacji społecznych zakłada lokalizację wjazdu do tunelu pomiędzy ul. Grenadierów a Rondem Wiatraczna (w okolicach ul. Stockiej). Takie rozwiązanie spowodowałoby, że światła przy skrzyżowaniu z ul. Grenadierów byłyby jedynymi na tej trasie od ul. Żwirki i Wigury. Mieszkańcy Grochowa w obawie, że takie rozwiązanie spowoduje korki, podobne do tych przy Pomniku Lotnika, zarówno na spotkaniach konsultacyjnych, jak i składając podpisy pod petycją „Trasa w tunelu pod Grenadierów”, której byłem współinicjatorem, głośno apelowali o przedłużenie tunelu przed skrzyżowaniem z ul. Grenadierów. Zamiast tego, do dalszych prac projektowych skierowany zostanie wariant, w którym ZMID planuje w tym miejscu dwupoziomowe skrzyżowanie, Al. Stanów Zjednoczonych, która ma znajdować się w wykopie, a ul. Grenadierów na wiadukcie.

Wydaje się, że budowa w mieście dróg o takim natężeniu ruchu w tunelu powinna być standardem. Oczywistym jest, że zwiększa to koszty inwestycji, jednak takie rozwiązania są stosowane np. Ursynowie, gdzie budowana jest Południowa Obwodnica Warszawy.

ZMID obiecuje wprowadzenie do projektu trasy szereg postulowanych przez mieszkańców zmian ulepszających jej przebieg i otoczenie.

Droga zostanie odsunięta od budynku przy ul. Garibaldiego 4. Jezdnia ul. Wiatracznej zostanie oddalona od bloków po nieparzystej stronie. Zostaną również doprojektowane przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach Wiatracznej z: Kobielską, Paca, Nizinną i Prochową, a także poprzeczne połączenia drogowe ulic Paca i Kobielskiej.

Wszystko wskazuje na to, że prace nad drogą rozpoczną się w przyszłej kadencji samorządowej. Obwodnica śródmiejska będzie pełniła ważną funkcję dla wszystkich mieszkańców Warszawy, jednak trasa musi uwzględniać zarówno funkcjonujący układ drogowy Grochowa, jak również istniejącą zabudowę tej części miasta. Będę zabiegał o to, aby jej rozwiązania były jak najlepsze dla Nas, mieszkańców Grochowa, przede wszystkim o przedłużenie tunelu na odpowiednią długość.

Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe
radnykowalczyk@gmail.com

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content