Od jutra nowe zasady nowe zasady naliczania opłat za śmieci. Jak i kiedy złożyć deklaracje? (FORMULARZE)

Chociaż jutro 1 kwietnia, to nie jest żart – właśnie w prima aprilis wchodzą w życie nowe zasady dotyczące naliczania opłat za odpady. Dyskusji na ten temat było już wiele, przesunięcie terminu wprowadzenia zmian spowodowane poprawkami w uchwale, sprawa w sądzie – kilkukrotnie mieszkańcy wstrzymywali oddech z nadzieją, że nowy system naliczania opłat zależny od zużycia wody, jednak nie stanie się faktem.

Nic z tego. 1 kwietnia zaczynamy nowe rozliczenia, musimy złożyć też nowe deklaracje. Mamy na to czas właśnie od 1 kwietnia do 10 maja 2021 r. Inaczej jest w przypadku nowych domów, dla których deklaracja składana jest po raz pierwszy, musimy ją złożyć do 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania w niej odpadów komunalnych.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych – wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie, a nie samodzielnie poszczególni mieszkańcy. 

Deklaracje, podobnie jak wiele innych dokumentów, możemy złożyć bez wychodzenia z domu, online. 

Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ jest elektroniczny kalkulator deklaracji. Jeśli posiadamy elektroniczny podpis, to dzięki platformie ePUAP wypełnimy formularz i bezpiecznie przekażemy dokument za jej pośrednictwem. Jeżeli podpisu nie mamy, deklarację można wydrukować, wypełnić i złożyć w Urzędzie Dzielnicy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości, jeśli znajdują się ona poza Warszawą, wówczas bierzemy pod uwagę adres samej nieruchomości).

Krótka instrukcja:

 • Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.
 • W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”.
 • Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Możemy skorzystać też z tradycyjnej drogi pocztowej, data nadania uznawana jest za datę złożenia deklaracji. 

Urząd Miasta przypomina: Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy powinni wnieść do 28 dnia każdego miesiąca na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy. 


POBIERZ, WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ. NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILI:

 • Deklaracja DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym

 • Deklaracja DM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

 • Deklaracja DH Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której świadczone są usługi hotelarskie

 • Deklaracja DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Deklaracja DL  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 • Załącznik ZA Informacje o danych współwłaścicieli

 • Załącznik ZB Informacje o danych wspólników spółki cywilnej

 • Załącznik ZC Informacje o danych wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej

 

/warszawa19115/

 

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content