Od wizji bankructwa do wyróżnień i laurów

Budynki SM „Waszyngtona” mają wyjątkowe sąsiedztwo kilkudziesięciu hektarów zieleni: ogrodów działkowych, Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych i Parku Skaryszewskiego, który w 2009 roku otrzymał tytuł „Najpiękniejszego w Polsce”. Aż trudno uwierzyć, że to także centrum Warszawy…

Przedstawiciele władz SM „Waszyngtona” – Janusz Piskorski, Krystyna Kadłubowska, Anna Krygier, Mieszko Zieliński i Marianna Szot.

W zasobie mieszkaniowym Spółdzielni jest aż trzydzieści budynków. – Porozrzucanych w różnych częściach Pragi-Południe, co utrudnia zarządzanie i administrowanie – dodają spółdzielczy działacze. Od dwudziestu lat nad tym zasobem czuwa prezes Anna Krygier. W lipcu miną dokładnie dwie dekady działalności pani prezes.

– To dobry okres do podsumowania – przyznaje „Mieszkańcowi”. – A początki były niezwykle trudne, bo ówczesne Osiedle „Waszyngtona” było praktycznie bankrutem. Nie było pieniędzy na regulowanie bieżących rachunków. Zrobiłam audyt wewnętrzny sytuacji ekonomicznej osiedla, wytypowałam słabe punkty i przygotowałam biznes plan na najbliższe lata.

Budynek ul. Kinowa 23

Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Spółdzielnia jest w świetnej kondycji finansowej, a zasoby są zadbane.

– Jest się z czego cieszyć – mówi Janusz Piskorski, członek Rady Nadzorczej i mieszkaniec nieruchomości przy ul. Bliskiej, który także świętuje swoisty jubileusz 45-lecia spółdzielczej aktywności. – W osobie pani prezes mamy znakomitego gospodarza i zarządcę.

– To zasługa nie tylko moja, ja jestem „twardym dyskiem” tej Spółdzielni – tak mnie kiedyś nazwano w „Mieszkańcu”, ale bez wspaniałych działaczy organów samorządowych, doświadczonych pracowników Spółdzielni i mieszkańców, którzy konstruktywnie współpracują z naszymi pracownikami przy realizacji różnych zadań i wspomagają nas swoją wiedzą i doświadczeniem, nie osiągnęłabym zamierzonego celu – podkreśla prezes Krygier.

Budynki SM „Waszyngtona” ulegają przeobrażeniom. Znacznie podnosi się komfort zamieszkiwania w nich.

 – Zakończyliśmy likwidację grupowych węzłów cieplnych, doposażyliśmy budynki w instalację centralnej ciepłej wody, wszędzie tam, gdzie występowały piecyki gazowe – Krystyna Kadłubowska, przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN, nie kryje zadowolenia z wykonanych prac. – No i w tym roku kończymy termomodernizację naszych zasobów mieszkaniowych.

Marianna Szot, członek RN, mówi, że bardzo jej zależy na modernizacji osiedlowych podwórek. A podwórko, z którego najczęściej korzysta, wzdłuż Waszyngtona pomiędzy Kinową i Międzyborską, jest olbrzymie – ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych.

– Kapitalny remont przejdzie uliczka osiedlowa, wymienione zostaną chodniki, zmodernizowane kwietniki i trawniki…, to ambitny plan na najbliższy czas – stwierdza.

O modernizacjach i oszczędnościach w oświetleniu opowiada Mieszko Zieliński, sekretarz RN.

– Wymieniona została w częściach wspólnych wielu budynków instalacja elektryczna. Zamontowano nowe, energooszczędne oświetlenie ledowe, zarówno na klatkach schodowych, jak i nad wejściami do klatek, a oświetlenie wewnętrzne jest wyposażone w czujniki ruchu, co daje duże oszczędności.

– Kolejnym przykładem potwierdzającym, że Spółdzielnia jest dobrze zarządzana i prawidłowo funkcjonuje, jest fakt, że pomimo prawomocnego od ponad roku wyroku sądu w sprawie podziału Spółdzielni i wydzielenia z niej nowej spółdzielni – SM „Zbaraska”, mieszkańcy zespołu budynków St. Augusta – Zbaraska postanowili pozostać w strukturach SM „Waszyngtona” nie realizując wyroku sądu – mówi Krystyna Kadłubowska, członek RN.

Budynek Al. Waszyngtona 39

Zmianę kondycji i wizerunku Spółdzielni doceniło też wiele instytucji. W gabinecie Zarządu jedna ze ścian zapełniona jest różnego rodzaju wyróżnieniami, a w gablotach stoją liczne puchary i statuetki.

– Najbardziej dumna jestem z dwóch nagród otrzymanych w ostatnim czasie – mówi prezes Anna Krygier – „Kamienia Kamionka” i „Gazeli Biznesu”. Wiem, że są to wyróżnienia przyznawane bezstronnie.

„Kamień Kamionka” przyznaje w liczbie kilku sztuk rocznie Kapituła oparta na lokalnym samorządzie i laureatach plebiscytu. SM „Waszyngtona” została wyróżniona za wspomnianą kompleksową termomodernizację budynków – za znaczny wpływ na poprawę wizerunku Kamionka i Pragi-Południe. Zaś „Gazele Biznesu” to ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm, prowadzony przez dziennik „Puls Biznesu”.

– Autorem raportu dla dziennika jest wywiadownia gospodarcza COFACE, która dokonuje analizy statystycznej i jakościowej tysięcy firm. Bezstronna ocena dokonywana jest wyłącznie na podstawie sprawozdań finansowych. „Gazele Biznesu” przyznawane są również w Szwecji, Austrii, Danii, Rosji i Estonii. Przynależność Spółdzielni do elitarnego klubu „Gazeli Biznesu” jest przykładem na to, że poprzez solidarne i mądre działanie oraz trafne decyzje organów samorządowych spółdzielni, jak też rzetelność pracy jej załogi można zdziałać wiele pozytywnego dla mieszkańców oraz miasta – wyjaśnia tajemnicę sukcesu Anna Krygier. AS


  • Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Waszyngtona”
  • Kinowa 19, 04-030 Warszawa
  • tel. 22 813-35-85
  • sekretariat@smwaszyngtona.pl
  • www.smwaszyngtona.pl

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content