Od września 23 km ulic na Pradze Północ w strefie płatnego parkowania. Abonament mieszkańca wyrobisz w POP-ie od 7 sierpnia

Od piątku 7 sierpnia rozpocznie się wydawanie abonamentów mieszkańca dla osób zameldowanych na terenie dzielnic Wola i Praga-Północ, które we wrześniu zostaną włączone do strefy płatnego parkowania.

Mapa: www.zdmwarszawamapa.systemeg.eu

SPPN od 7 września

Od poniedziałku, 7 września, Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) zostanie rozszerzona na tereny Woli i Pragi-Północ. Na Pradze nowa strefa obejmie kilkadziesiąt ulic (ok. 23 km), a na Woli blisko sto (ok. 45 km).

Złóż wniosek o abonament od 7 sierpnia

Od piątku, 7 sierpnia, mieszkańcy Woli i Pragi-Północ mogą  składać wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Dzięki współpracy Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich w dwóch dedykowanych POP-ach będą specjalne  stanowiska kasowe do obsługi wyłącznie abonamentów mieszkańca SPPN.  Mieszkańców Woli załatwią formalności w POP-ie znajdującym się na stacji Metro ONZ, natomiast mieszkańcy Pragi Północ w POP-ie na stacji Metro Trocka. Obydwa punkty będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 20:00.

Poza wyrobieniem abonamentu mieszkańca pasażerowie będą mogli również załatwić pozostałe sprawy związane z komunikacją, m.in. kupić bilet, anulować oraz opłacić wezwanie do zapłaty, otrzymać uprawnienie do Karty Warszawiaka, wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską oraz wgrać zawieszony bilet.

Mapa parkomatów jest dostępna na stronie internetowej ZDM i obejmuje wszystkie urządzenia stojące na terenie aktualnie obowiązującej strefy płatnego parkowania. Od 7 sierpnia na mapie widoczne będą także planowane lokalizacje parkomatów na terenach objętych rozszerzeniem strefy. Dzięki temu można będzie z wyprzedzeniem złożyć wniosek o abonament.

Przed wizytą sprawdź szczegóły

Abonamenty wydawane są na okres nieprzekraczający roku (z możliwością przedłużenia). Każdemu mieszkańcowi SPPN wydawany jest tylko jeden abonament, wyłącznie na jeden samochód. Cała procedura, niezbędne dokumenty, oraz inne ważne informacje są szczegółowo opisane w zakładce “Abonament mieszkańca” na stronie ZDM. 

W przypadku wątpliwości pracownicy POP służą fachową pomocą i udzielą wszystkich informacji. Zachęcamy każdego zainteresowanego do zapoznania się ze szczegółami przed wizytą w punkcie. Pozwoli to znacznie usprawnić proces wydawania abonamentu.

Dla kogo abonament mieszkańca

Abonament mieszkańca uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN),
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony. Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi więcej niż 2,5 tony, wydany przez nas abonament może obejmować wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni lub w zatokach postojowych.

Można wyrobić abonament na pojazd służbowy lub firmowy, ale należy przedstawić:

  • umowę z pracodawcą o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych; dopuszcza się oświadczenie firmy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu do celów prywatnych (podstawa prawna: art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), lub
  • inną odpłatną umowę cywilnoprawną (np. najmu), lub
  • umowę użyczenia w formie aktu notarialnego (a nie cywilnoprawną z notarialnie potwierdzonymi podpisami).

Dokument taki nie jest wymagany tylko wtedy, gdy pojazd jest zarejestrowany na:

  • osobę prowadzącą działalność gospodarczą – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest ta osoba,
  • spółkę cywilną – jeżeli wnioskodawcą o abonament jest właściciel lub wspólnik tej spółki.

 

Źródło: Urząd Miasta 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content