Opieka wytchnieniowa krok po kroku

Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji jest zadaniem heroicznym. Rodzice lub opiekunowie muszą mieć możliwość odpoczynku od obowiązków i całodobowej gotowości albo po prostu potrzebują czasu na załatwienie różnych spraw.

Taką bezpłatną pomoc można uzyskać zgłaszając się do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r., współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz miasta stołecznego Warszawy.

Skorzystaj z bezpłatnej opieki wytchnieniowej

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do programu kwalifikują się osoby, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Potrzebują także pomocy opiekuna w czasie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Opieka wytchnieniowa jest także dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym).

Możliwość odpoczynku, ale i zdobycia wiedzy

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:

Moduł I – usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z programu.

Moduł II – usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym (na Żoliborzu i w Wawrze) w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych. Nabór uzupełniający wniosków do modułu II trwa do 31 października 2019 r.

Moduł III – usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej dzielnicy oraz dokumenty m.in.:

– w przypadku osób z niepełnosprawnościami poniżej 16. roku życia: orzeczenie o niepełnosprawności zawierającego wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

– w przypadku osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne.  Więcej informacji i wnioski: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r. będzie realizowana do końca 2019 r.

Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 216 768 zł (80%) i m.st. Warszawy w wysokości 304 192 zł (20%).

 

Źródło: Urząd Miasta

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content