Orzeł dla Jubilata!

W maju minęło 60 lat od pierwszej hospitalizacji w Szpitalu Grochowskim. W tym samym miesiącu placówka została wyróżniona bardzo prestiżową nagrodą – Złotą Statuetką „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”.

Prawdopodobnie nie ma w Warszawie mieszkańca, który nie słyszał o Szpitalu Grochowskim. A w prawobrzeżnych dzielnicach stolicy nie ma rodziny, której członek nie byłby w tej placówce przyjęty…

– W maju minęło 60 lat od przyjęcia przez szpital pierwszego pacjenta. Dokładniej, jak wynika z historycznych źródeł, pacjentki – mówi zarządzający szpitalem Grochowskim prezes Witold Bromboszcz. – To dla nas ważny jubileusz.

Trudne początki

Na fali przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych w Polsce w październiku 1956 roku, ówczesne władze PRL podejmowały szereg decyzji uwzględniających postulaty społeczne. Odpowiedzią na dramatyczny brak placówek lecznictwa zamkniętego, zwłaszcza w prawobrzeżnej części Warszawy, była decyzja o powstaniu Szpitala Grochowskiego – pierwszego szpitala miejskiego na Pradze-Południe. Placówkę zlokalizowano przy ul. Grenadierów 51/59 w budynkach, które powstały z zupełnie innym założeniem – pierwotnie była tu siedziba szkoły i hotelu dla związków zawodowych.

Legendarny dr Masztak

Adaptacji budynków na cele szpitalne podjął się dr Rafał Masztak. To postać legendarna dla tej placówki, dlatego od 1989 roku szpital nosi jego imię. Razem z nielicznym zespołem pracowników, w krótkim czasie doprowadził do tego, że już 23 maja przyjęto tu pierwszego pacjenta. Od tego momentu, praktycznie co miesiąc, otwierano kolejne oddziały – dziecięcy, I i II wewnętrzny (tzw. pogrypowy), chirurgiczny z blokiem operacyjnym, aptekę itd.

Miliony pacjentów

Można szacować, że przez minione 60 lat Szpital Grochowski przyjął kilka milionów pacjentów! To potężna liczba, która świadczy o tym, jak wielką rolę odgrywała i odgrywa ta placówka w życiu kilku pokoleń mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Tylko w ubiegłym roku hospitalizowano tutaj blisko 10 tysięcy pacjentów, ponad 26 tysięcy otrzymało świadczenia ambulatoryjne, a ponad 12 tysięcy zgłosiło się do szpitalnej izby przyjęć.

Rozbudowy i modernizacje

Od piętnastu lat trwa sukcesywna modernizacja i rozbudowa szpitala. W tej dekadzie m.in. wybudowano nową izbę przyjęć, blok operacyjny i sterylizatornię oraz „erkę” kardiologiczną. Powstały Pracownie Diagnostyki Kardiologicznej, a później Pracownia Endoskopii.

Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja Pawilonu V. Będzie tu utworzony Oddział Chemioterapii Dziennej i Stacjonarnej, druga część Oddziału Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Przychodni Specjalistycznej wraz z Grochowskim Centrum Medycznym, które świadczy usługi komercyjne.

Sala wybudzeń

Tomograf komputerowy

Goście i kadra

W otwarciach kolejnych oddziałów zawsze uczestniczą ważne osoby, np. abp Henryk Hoser SAC, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz czy wiceprezydent Włodzimierz Paszyński.

W 2013 r. szpital został przekształcony w spółkę z o.o., której właścicielem jest m.st. Warszawa. Prezesem Zarządu został Witold Bromboszcz, który kieruje szpitalem od 2008 r.

W Szpitalu Grochowskim znajduje się 250 łóżek dla pacjentów. Aby jednostka sprawnie funkcjonowała zatrudnia prawie 600 pracowników (w tym 80 lekarzy i 230 pielęgniarek).

Mazowiecka Firma Roku

Wspominanej rozbudowie szpitala towarzyszyła modernizacja, wymiana i zakup nowoczesnego wyposażenia. Dziś Szpital Grochowski jest placówką przyjazną pacjentom.

Wielkie zmiany, jakim przez ostatnie lata został poddany Szpital Grochowski, są dostrzegalne nie tylko przez mieszkańców i pacjentów. W ubiegłym miesiącu szpitalowi przyznano niezwykle prestiżowe wyróżnienie – Złotą Statuetkę „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”.

– Zostanie Mazowiecką Firmą Roku 2017 w tak wymagającej kategorii, jaką jest Medycyna – Szpitale, jest docenieniem naszej wieloletniej pracy, zaangażowania, stylu zarządzania szpitalem – mówi prezes Witold Bromboszcz. – To sukces wypracowany przez cały nasz kilkusetosobowy zespół. I chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyłożyli…  

Na gali „Orła” odebrali (od lewej): nacz. lek. Elżbieta Czempik, prezes Witold Bromboszcz, dyr. Tadeusz Masiowski

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content