Orzeł – zabytkowy problem mieszkańców

15 września rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie niezagospodarowanego terenu przy ul. Podskarbińskiej, na którym znajduje się m.in. wpisany do gminnej ewidencji zabytków tor kolarski dawnego klubu Orzeł. Tymczasem Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpis toru i jego otoczenia do rejestru zabytków. Co to oznacza dla okolicznych mieszkańców?

Wniosek o wpis do rejestru zabytków złożyła koalicja organizacji pozarządowych i aktywistów.

– Wpis ma chronić ten zabytkowy obiekt, co jest szczególnie istotne wobec zakusów władz dzielnicy. Jak ujawniliśmy w 2019 roku zastępca burmistrza Pragi Południe, Adam Cieciura, wystąpił z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykreślenie z gminnej ewidencji zabytków toru kolarskiego przy Podskarbińskiej 11. Lokalni urzędnicy i radni specjalnie nie ukrywają, iż najchętniej pozbyliby się zabytkowego obiektu. W tym kontekście wniosek koalicji lokalnych organizacji nie powinien dziwić. Uważamy, iż powinno się dbać i zachować wszystkie zabytki, a nie tylko te wybrane. W tym wypadku halę sportową oraz tor kolarski RKS Orzeł. To nasze dziedzictwo, które trwa już od ponad pół wieku mimo gwałtownych przeobrażeń na Kamionku i Grochowie. Oryginalnych obiektów sportowych straciliśmy w Warszawie już wystarczająco wiele, by przejść obojętnie wobec utraty kolejnych – powiedział Stefan Gardawski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Czy wpis do rejestru zabytków ma wpływ na prowadzone konsultacje? – Złożenie wniosku do konserwatora, co jeszcze nie przesądza o wpisie, nie ma więc dla samych konsultacji specjalnego znaczenia – przekonuje Gardawski.

Innego zdania są dzielnicowi urzędnicy.

– Bardzo nas zdziwiło wszczęcie postępowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jesteśmy w trakcie konsultacji, których celem jest zebranie jak największej ilości opinii mieszkańców dotyczących zagospodarowania terenu. Jeszcze bardziej zdziwiło nas, że 29 lipca br. m.in. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które wiedziało, że konsultacje będą odbywały się poczynając od września – złożyło wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budowlanego Toru Kolarskiego Robotniczego Klubu Sportowego Orzeł wraz z terenem. Czy to oznacza, że stowarzyszenia nie liczą się z głosem mieszkańców? Co miał na celu ten zabieg? – zastanawia się Ewelina Lanc, Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Praga-Południe. – My nie przerywamy konsultacji, dla nas głos mieszkańców jest ważny. Odbyły się warsztaty, na których dyskutowano nad przyszłością tego miejsca. Mieszkańcy widzą to jako teren rekreacyjny, który będzie służył dużej liczbie ludzi, a nie wąskiej grupie – dodaje.

Są też jednak mieszkańcy, którzy chcą wykreślenia toru z gminnej ewidencji zabytków. – Zbieramy podpisy pod petycją o zdjęcie toru kolarskiego z ewidencji zabytków, dlatego że konsultacje społeczne uświadomiły nam, jak bardzo mieszkańcy nowych osiedli, które śmiało nazwać można „kamionkowsko-grochowskim miasteczkiem Wilanów”, potrzebują ogólnodostępnego terenu zielonego, rekreacyjno-
-sportowego. Jak wiele pomysłów zgłaszają i jak trudno je wszystkie pogodzić z zajmującym centralną część 2,2 ha działki torem – mówi Dorota Jankowska-Lamcha, mieszkanka Kamionka. – Obawiamy się, że wpis do rejestru zablokuje teren na dobre i na długie lata. Trudno wymagać od jakiegokolwiek inwestora, a już szczególnie od Miasta, aby wyłożył niemałe środki na odrestaurowanie obiektu, który nie spełnia aktualnych norm, do tego by mógł być w pełni funkcjonującym torem kolarskim – przekonuje.

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu, na którym znajduje się zabytkowy tor kolarski, potrwają do 14 października, jednak mieszkańcy, działacze i urzędnicy będą rozmawiać o przyszłości tego miejsca o wiele dłużej. MK

 

Fot. Magdalena Barth 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content